Annons

Blyhalten i grönkål stiger

Efter flera års nedgång så stiger halterna av bly i grönkål odlad i Landskrona på nytt. Årets gränsvärde hamnar på 0, 73 milligram per kilo grönkål vilket är det högsta värdet som uppmätts sedan 1994.
– Vad ökningen beror på vet vi inte, förklarar ställföreträdande miljöchef Håkan Ärnflykt och konstaterar att halterna av bly nu ökat två år i rad.
– Huvudkällan till blyutsläpp är Boliden Bergsöe, men en del kommer från Scandust och vi har kontaktat företagen som närmare får analysera orsakerna.

Gränsvärdet för bly i grönkål är 0.3 milligram per kilo och sedan flera år tillbaka finns en rekommendation att inte odla grönkål inom tätorten. Mätningarna började redan 1981 och då handlade det om betydligt högre halter av bly. Genomsnittet låg på hela 2,64 milligram per kilo och i odlingar på Gråen uppmättes hela 6,2 milligram per kilo.
– De höga siffrorna hängde samman med blyrester som dumpades efter att ha använts vid tillverkningen av svavelsyra. I dag finns inte de problemen längre.

Annons
 

Vad gäller dagens mätningar så varierar de beroende på var i kommunen odlingen finns. Testerna görs vid fem olika platser och ju närmare Boliden Bergsöe ju högre halter bly i grönkålen. På Gränsgatan i Örja är halterna högst, 1,4 milligram per kilo och i Kopparhögarna ligger värdet på 0,18 milligram, alltså klart under gränsvärdet för att äta grönkålen.

På Boliden Bergsöe har företaget vidtagit olika åtgärder för att komma tillrätta med utsläppen av bly i samband med hanteringen av bland annat uttjänta bilbatteri. En mer sluten hantering av blyet skall leda till lägre utsläpp och om detta inte lyckas kan kraven höjas vid framtida
tillståndsgivning. Bly fungerar som ett nervgift och speciellt utsatta är foster och små barn.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser