Annons

Fortsatt stor oro trots kraftigt minskad brottslighet

Trots en nedgång i brottsligheten så är Landskronabornas oro för att vistas ute om kvällarna fortsatt stor. Det visar polisens årliga trygghetsundersökning och resultatet förvånar Kjell Elefalk, sakkunnig i trygghetsfrågor och rådgivare åt polisledningen i Skåne.
– Undersökningen visar att bland de tillfrågade i Landskrona är rädslan att vistas ute större än i någon annan Skånska kommun, berättar Kjell Elefalk som inte riktigt vet vad detta beror på.
– Kanske kan det handla om en eftersläpning vad gäller attityder, vi får se när vi nu gör en ny mätning i januari.

Trygghetsmätningarna i Skåne startade i Ängelholm 1997 och Landskrona har varit med sedan 1999 och sedan dess har mätningarna sett likadana ut över hela landet.
– Det är för att vi skall få fram jämförbart material, betonar Kjell Elefalk och berättar samtidigt att svarsfrekvensen är hög, runt 73 procent av de tillfrågade svarar på enkäten. Tillfrågade i Landskrona blir 600 personer i åldrarna 18 till 84 år och totalt omfattas ett tiotal problemområden, allt från nedskräpning till våldsbrott.
– Ambitionen är att få en total problembild och därefter göra bedömningarna, förklarar Kjell Elefak och tillägger att resultatet ligger till grund för polisens arbete i respektive kommun.
– Genom enkäterna kan vi ringa in olika problemområde och det är viktigt för polisens arbete.

Annons
 

I Landskrona hamnar trafikproblemen högst, sedan kommer nedskräpning och därefter problem med ungdomsgäng.
– Många upplever helt enkelt att man kör för fort och därför är insatser mot trafikbrott viktiga, menar Kjell Elefak och närpolisen har nyligen fått ett tillskott på sex nya poliser vilket innebär att man nu är drygt tjugo poliser i yttre tjänst.

Förtroendet för polisen har också ökat genom åren och de kritiska rösterna har minskat med runt 20 procent jämfört med tidigare mätningar.
– Vilket kan hänga samman med att det syns fler poliser på stan och att polisen bryr sig om människors oro.

Totalt sett har brottsligheten i Skåne minskat med fem procent, för Landskronas vidkommande är siffran hela 20 procent. Detta märks också i folks uppfattning om risken att bli överfallen.
– Här noterar vi en klar minskning jämfört med tidigare år. Vi ser också en nedgång vad gäller upplevelserna av nedskräpning och rädslan bland kvinnor för att bli antastade utomhus, berättar Kjell Elefalk som dock noterar att upplevelsen av problem med ungdomsgäng inte blivit bättre.
– Från polisens sida får vi genom mätningarna problemområde att jobba med och det arbetet kommer självklart att fortsätta. Nu ser vi att brotten minskar och förhoppningsvis tyder det på att vi är på rätt väg, avslutar Kjell Elefalk.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser