Annons

Eva Örtegren sadlar om Eva Örtegren lämnar nu äldrefrågorna för att efter nyår bli gruppledare för socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Efter tolv år som ordförande för äldreomsorgen byter Eva Örtegren nu ner sig, åtminstone åldersmässigt, när hon efter nyår blir gruppledare för socialdemokraterna i barn och utbildningsnämnden.
– Sociala frågor har alltid intresserat mig ända sedan jag på 80-talet blev politiskt aktiv, berättar Eva Örtegren som under sina år som ordförande i först VÄO och nu ÄO, Äldre- och omsorgsnämnden, varit med om stora förändringar.
– När jag började hade vi fortfarande fyrbäddsrum på våra äldreboende, så illa var det, berättar hon och poängterar med viss stolthet att kommunen under hennes år som ordförande byggt sju nya, moderna äldreboende.
– Och ett nytt är planerat på Västra Fäladen, förklarar Eva Örtegren som hoppas att satsningarna på de äldre fortsätter eftersom det är en grupp som kommer att öka och därmed behovet av omsorg.
– Jag hade gärna sett att man byggde seniorboende så att vitala äldre människor kunde flytta till ett lättare boende som inte har samma höga bemanning som våra äldreboende. Här ser jag en utmaning för allmännyttiga Landskronahem eftersom privata byggherrar inte tycks vara intresserade av att bygga för den här gruppen.

Under senare tid har bristen på gruppboende i kommunen hamnat i fokus och här har revisorerna också riktat kritik mot den kommunala handläggningen.
– Från vår sida har vi planerat för ett nytt gruppboende per år, men när det gäller planarbetet så tar man inte frågan på lika stort allvar och det är olyckligt. Här måste till en bättre samordning, menar Eva Örtegren som också låtit personalen ta till okonventionella metoder när det handlat om att lösa de akuta situationerna.

Annons
 

I dag finns elva personer i kö till gruppboende och i väntan på att nya byggs så finns olika exempel på ovanliga lösningar. I ett fall har en mamma fått gå hemma från jobbet med full lön för att sonen inte fått plats på ett gruppboende.
– Det är lösningar som vår personal gör med de enskilda personerna och eftersom vi inte lyckats bygga i den takt vi önskar så finns ingen annan utväg.

Nu tycks problemet vara på väg mot en lösning, två nya gruppboende skall står klara nästa höst om allt går enligt planerna.
– Och sen hoppas jag att man tar hänsyn till de här behoven redan när nya bostadsområde planläggs, understryker Eva Örtegren som med spänning ser fram emot det nya uppdraget i barn- och utbildningsnämnden.
– Efter den kommunala omorganisationen så skall man nu se till hela barnets situation och det tror jag är viktigt för att komma tillrätta med de problem som uppenbarligen finns på en del skolor, menar hon och beklagar att det ofta är barnen som hamnat i skottlinjen.
– Barnen väljer inte sina lärare lika lite som föräldrar och att lägga skulden på barnen tycker jag är fel väg. Problemen måste lösas mycket tidigare och det är bland annat de frågorna som jag gärna vill arbeta med.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser