Annons

Centrum för urban utveckling i Landskrona får en miljon

Centrum för urban utveckling i Landskrona får pengar av Sparbanksstiftelsen Skåne. Stiftelsen stödjer därmed uppbyggnaden av centret med en miljon kronor. Syftet är att öka samverkan mellan Landskrona kommun och universitet och högskolor inom regionen i frågor som rör stadsutveckling.
– Utgångspunkten är att utvecklingsarbete kräver kunskap, och att man från statens sida förväntar att kommunernas utvecklingsarbete sker i kontakt med universitet och högskolor. Centret bygger också på det ömsesidiga intresse som finns för samverkan. Både forskare och studenter behöver kontakt med verkligheten i sin forskning respektive utbildning, skriver projektledare, Eva Kristensson i ett pressmeddelande.

– Pengarna från Sparbanksstiftelsen är välkomna. Det ger nya möjligheter att utveckla verksamheten, betonar Kristensson.

Annons
 

Fakta:
Centrum för urban utveckling i Landskrona är en mötesplats för å ena sidan studenter, lärare och forskare och å andra sidan kommunens tjänstemän, näringslivet, allmänheten och olika organisationer. Till arbetsuppgifterna hör att förmedla kontakter och uppdrag, att upprätta olika informationsbanker och att sprida kunskap genom seminarier och föreläsningar. Aktuella områden är boendet, de offentliga stadsrummen, den bostadsnära utemiljön, trygghetsskapande arbete, metoder för medborgarinflytande och hur man tar tillvara kunskap i förändringsprocesser. Hitintills har kontakter utvecklats med Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser