Annons

Strandberg, Johansson Falk och Karlsson kommunalråd En sluten omröstning ägde rum på måndagens kommunfullmäktigemöte då Sverigedemokraterna ville att dess ledare Thord Lindblom skulle väljas till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Så blev dock inte fallet.

Det blev som väntat, Torkild Strandberg (fp) och Tutti Johansson Falk (m), som valdes till kommunalråd i Landskrona och som kommunalråd för oppositionen valdes Niklas Karlsson (s). De tre valdes också till ordförande, respektive 1:e vice samt 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen.
Inför valet till 1:e vice ordförande inträffade dock något sällsynt. Det var Sverigedemokraten Svenny Håkansson som lade ett ändringsyrkande som gick ut på att Thord Lindblom skulle väljas till posten. Därmed hade man en sluten omröstning, vilket inte gjorts sedan 1991, som slutade med att valberedningens förslag vann. Tutti fick 20 röster medan Thord fick 10. 19 valde att lägga ner sina röster och två förklarades som ogiltiga.

Vad gäller val till nämnderna gick valen snabbt och klubbades enligt följande:

Annons
 

Kommunstyrelsen
Torkild Strandberg (fp) Ordförande
Tutti Johansson Falk (m) 1:e Vice ordförande
Cecilia Brorsson (m)
Stina Hyltmark (fp)
Mats Wilhelmsson (fp)
Niklas Karlsson (s) 2:e Vice ordförande
Mecide Özer (s)
Lars Svensson (s)
Eva Örtegren (s)
Anders Westin (s)
Thord Lindblom (sd)
Stefan Olsson (sd)
Kristina Drwiega Magnusson (sd)

Barn- och ungdomsnämnden
Lisa Flinth (fp) Ordförande
Lilian Håkansson (mp) 1:e Vice ordförande
Rolf Åkesson (m)
Paavo Frick (fp)
Christel Sjöholm (fp)
Eva Örtegren (s) 2:e Vice ordförande
Curt Englund (s)
Carin Blomberg (s)
Ibert Härling (s)
Henna Christensson (s)
Carina Herrstedt (sd)
Annete Gaila Olsson (sd)
Sarah Johnson (sd)

Äldre- och omsorgsnämnden
Viveka Skantz (m) Ordförande
Jan Allan Beer (fp) 1:e vice Ordförande
Kerstin Cederberg (fp), tillika Ordförande social utskott
Kjell Rosberg (m)
Lisbeth Andersson (mp)
Anders Westin, (s) 2:e Vice ordförande
Kerstin Lindkvist (s)
Sven-Olof Hendin, (s)
Ruth Bergkvist (s)
Dettmar Wihlborg (s)
Mona Andersson (sd)
Kristina Drwiega Magnusson (sd)
Carina Herrstedt (sd)

Vuxennämnden
Mattias Adolfsson (fp) Ordförande
Ewa Löfvendahl (m) 1:e Vice ordförande
Jan-Allan Beer (fp)
Gun-Britt Lööf (fp)
Marko Huttunen (m)
Vaino Roth (s) 2:e Vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (s)
Astrid Lejonkvist (s)
Anders Lindblom (s)
Gertrud Höljefors (s)
Kristina Drwiega Magnusson (sd)
Alf Andersson (sd)
Jan Hansveden (sd)

Tekniska nämnden
Björn Persson (m) Ordförande
Cecilia Brorsson (m)
Mark Sarnik (fp)
Ann-Sofie Mörne (fp)
Thomas Berg (fp)
Christer Nilsson (s) 1:e Vice ordförande
Hellin Taskinen (s)
Gert Nilsson (s)
Lena Englund (s)
Bertil Jönsson (s)
Rolf Jönsson (sd)
Borcic Zvonko (sd)
Alf Andersson (sd)

Byggnadsnämnden
Gerd Bernström (fp) Ordförande
Susann Eriksson (fp)
Magnus Lindahl (fp)
Lars-Göran Lindskog (m)
John Kristoffersson (m)
Roy Wernberg (s) 1:e Vice ordförande
Anna Fernebro (s)
Stig L Hansson (s)
Alicja Strömgren (s)
Roger Blomberg (s)
Alf Andersson (sd)
Uno Holm (sd)
Gösta Weslergren (sd)

Fritids- och turistnämnden
Tord Ohlsson (fp) Ordförande
Curt Jansson (fp)
Fredrik Nilsson (fp)
Hans Raita (m)
Alexandar Sadikovic (m)
Simon Andrijevski (s) 1:e Vice ordförande
Edona Sedjija (s)
Lars H Persson (s)
Inger Alm (s)
Ferid Lukacevic (s)
Stefan Olsson (sd)
Jan Hansveden (sd)
Göran Nilsson (sd)


Kulturnämnden
Birgitta Persson (m) Ordförande
Ivo Barisic (m)
Karin Strandberg (fp)
Ingrid Anderson (fp)
Ola Stenfelt (fp)
Leif Olin (s) 1:e Vice ordförande
Semsa Popaja (s)
Esbjörn Ekman (s)
Kristina Lindberg (s)
Måns Back Nilsson (s)
Gert Nevhagen (sd)
Mona Andersson (sd)
Per Wahlberg (sd)

Miljönämnden
Carina Persson (mp) Ordförande
Peder Weibull (m)
Per Ekvall (m)
Ronnie Persson (fp)
Marianne Lundgren (fp)
Annbritt Andersson (s) 1:e Vice ordförande
Bjarne Andersen (s)
Rainer Weich (s)
Gert Granh (s)
Ken Henry Nilsson (s)
Borcic Zvonko (sd)
Stefan Larsson (sd)
Göran Nilsson Sd)

Räddningsnämnden
Anders Lindblom (fp) Ordförande
Nada Barisic (m)
Olov Stråmark (m)
Peter Thunholm (fp)
Gulli Mattsson (s) 1:e Vice ordförande
Bo-Allan Johansson (s)
Susanne Andersen (s)
Uno Holm (sd)
Björn Pålsson (sd)

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser