Annons

Trädgivarprojekt invigt Förutom i Wrangelska parken så kommer man att plantera träd längst med Österleden.

I torsdags invigdes ett trädgivarprojekt i Landskrona.
– Vi kommer att fälla ganska många träd de kommande åren. Därför är projektet välkommet, säger Curt Jansson, landskapsarkitekt på kommunen.

Tekniska Verken fick 2004 nämndens uppdrag att utarbeta en ”Trädplan för Landskrona” och sju huvudmål har definierats. Ett av dessa är att öka trädmängden i kommunen.
I en motion till fullmäktige, besvarad av Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen har förslag att utveckla ett trädgivarprojekt framförts. Privatpersoner, organisationer och företag skall erbjudas att bli trädgivare och på torsdagen var det alltså dags att plantera det första.
– Det var den socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden som plantera det första trädet, en Prunus subhirtella Pendula (en sorts körsbärsträd. Reds anm) i den uppfräschade Wrangelska parken.

Annons
 

Någon övre gräns på hur många träd man kan plantera har inte definierats.
– En stad kan inte ha för många träd. Så länge folk vill vara med i projektet kommer vi att hålla på. Förutom i Wrangelska parken så kommer vi i inledningsskede att plantera i stadsparken samt på nyskapade parkytor utmed Österleden. Sen kan man alltid hitta andra platser om det skulle behövas.

På frågan om man kan komma med speciella önskemål om placering svarar Jansson positivt.
– Definitivt. Det är ju dock under förutsättning att det går att plantera så att det inte finns andra planer för platsen i fråga.

Varje trädgivare förväntas skänka ett fastställt belopp till kommunen för inköp av nya träd som planteras till våren eller hösten. Ett minnesmärke för att hedra givaren sätts upp. Kostnaden för trädgivaren kommer att ligga på 2000 kronor och uppåt beroende på val av trädsort. För ungträd i naturlik plantering utan skylt uppgår kostnaden till 500 kronor.

Curt Jansson har som förhoppning att plantera 25-50 nya träd 2007.
– Det är en blygsam siffra. Det kanske finns företag som vill plantera många, säger Jansson och tipsar.
– Eller varför inte köpa en plantering i julklapp. Det kan väl vara kul att skänka ett träd som sedan planteras till våren.


Fakta:
Kommunens trädpolicy går ut på att bibehålla och skapa ett friskt och livskraftigt trädbestånd på ett kostnadseffektivt sätt genom att skydda, utveckla och vårda stadens träd och trädmiljöer, samt att verka för ett utökat bestånd av träd som en viktig del av stadsplaneringen.


Huvudmålen med trädplanen har definierats enligt nedanstående:
1. Bevara och återskapa betydelsefulla trädmiljöer
2. Kompensera för träd som försvinner eller tas bort
3. Öka trädens vitalitet
4. Öka trädmängden
5. Bredda trädsortimentet
6. Öka variationen av karaktärsskapande trädmiljöer
och förstärka de karaktärer som finns idag
7. Öka kunskap och intresse om träd

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser