Annons

Sydsveriges första Teknik College invigt

Till ackompanjemang av kraftiga trumpetstötar invigde landshövding Göran Tunhammar i går Sydsverige första Teknik College på Enoch Thulingymnasiet.
– Landskrona ligger i en region som utvecklas väldigt starkt ekonomiskt, mitt i den expansiva Östersjöregionen och mot den bakgrunden kommer den här satsningen i rätt ögonblick, poängterade Göran Tunhammar och hänvisade föregångare som Enoch Thulin som också givit namn åt skolan.
När han började bygga flygplan var det fortfarande häst och kärra som gällde, här kan man tala om framsynthet.

Tanken på Teknik College har sitt ursprung i den industriella krisen på 90-talet som innebar att antalet utbildningsplatser droppade från runt 5 000 till dryga tusen på bara några år.
– Det gamla industriprogrammet var otillräckligt och samtidigt var det svårt att locka ungdomen till utbildningarna, förklarade Ola Asplund, facklig representant i Industrikommittén, en sammanslutning mellan fack och arbetsgivare, som beslutade sig för att försöka lösa problemet.
– För sanningen är den att svensk industri är oerhört betydelsefull för landets utveckling och utan kompetent arbetskraft riskerar vi att halka efter övriga länder.
Sagt och gjort, genom ett intensivt samarbete lyckades man starta det första teknik collage i Mälardalen och sedan dess har ytterligare tre college dragit i gång och Landskrona blir nu nummer fem i landet.
– Men vi vet att intresset för den här utbildningsprofilen är stor runt om i landet, så många fler regioner kommer att följa efter, påpekade Johan Ancker, företagsrepresentant i Industrikommittén innan det var dags att överräcka diplomet som visar att Enoch Thulingymnasiet är certifierat Teknik College till rektor Thora Skuladottir.
– För oss är det här en stor utmaning och samtidigt en oerhört positiv utveckling för att möta framtidens behov, poängterade hon och utbildningsdirektör Tomas Johansson redogjorde för innebörden av begreppet Teknik College.
– Det är ett samlingsbegrepp för ett kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer, från gymnasieskolan och uppåt. Utbildningarna är anpassade till de krav regionens företag ställer på kvalificerad arbetskraft och bedrivs i nära samverkan med ett tjugotal teknikföretag i regionen, poängterade en glad Tomas Johansson och betonade att satsningen på tekniska utbildningar kommer att stärka Landskrona, Kävlinge och Svalövs kommuner vad gäller personal och utveckling av avancerade tekniska företag.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser