Annons

Politisk strid om anslagen till komvux

Det blåser upp till politisk strid om anslagen till komvux. Detta efter att den borgerliga treklövern bara skjuter till en dryg miljon kronor av de 5,5 miljoner som försvinner när staten drar ner på sina bidrag.
– Att dra ner på komvux är helt oacceptabelt i en kommun där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög. Här kommer vi att ta strid, förklarade en mycket upprörd Niklas Karlsson, s, efter det att kommunstyrelsen behandlat den tillträdande treklöverns budgetkorrigeringar.
– Vi har uppfattningen att komvux har för stor kostym i dag och att alla utbildningar inte leder till önskat resultat, förklarar Tutti Johansson Falk, m, som inte kan redogöra för vilka konsekvenserna blir av det bantade anslaget.
– Nej, det är för tidigt att säga, men vi vill inte skicka ut några falska signaler genom att inte göra neddragningarna som vi tror är nödvändiga, menar hon medan Niklas Karlsson anser att neddragningen på anslaget till komvux från dagens elva miljoner till 6,7 kommer att få stora konsekvenser.

Blivande kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, menar att neddragningen helt enkelt är en anpassning till den nivå som regeringen beslutat att lägga bidragen på.
– Dessutom finns det i vuxenutbildningen ett sort inslag av bildning, alltså utbildning som inte leder direkt till jobb och det är tveksamt om komvux skall syssla med sådan utbildning.

Annons
 

Drar man ner 4,3 miljoner så betyder det att lärare förlorar sina jobb och många elever blir utan utbildning. Det är helt fel väg att gå om man vill höja utbildningsnivån och samtidigt anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft, menar Niklas Karlsson och uttrycker oro för att den nya kommunledningen nu kommer att göra besparingar på de svagas bekostnad.
Det här förslaget drabbar de som bäst behöver utbildning, det är oerhört beklagligt och inget annat än en politisk skandal.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser