Annons

SD i nämnder och styrelser

Sverigedemokraterna presenterade idag partiets valförslag på ledamöter till kommunala nämnder och styrelser.
Med anledning av vår utökning av antalet mandat vid årets val så har vi krav på att få ta det ansvar och förtroende som väljarna lämnat oss. Med bifogad lista på styrelser och olika nämnder så kommer vi att tillföra Landskrona kommun vad som behövs från vår sida, skriver Thord Lindblom i samband med partiets nomineringar.

Tydligt är att SD inte är överens med den borgerliga treklövern om vilka personer som ska upphöjas till 1:e vice ordförande i ett par av nämnderna. Partiet gör en tydlig markering i sina nomineringar att man är det tredje största partiet i Landskrona och anser sig ha rätt till åtminstone några 1:e Vice ordförandeposter.

Annons
 

När Landskrona Direkt talade med Thord Lindblom på tisdagen var han bland annat inte nöjd med treklöverns nominering av Lilian Håkansson (mp) som 1:e Vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.
Det kan jag inte begripa. Så många möten jag har hört hennes namn ropats upp och som hon inte varit närvarande vid. Detta dessutom utan att hon anmält förhinder, sa Thord.

Huruvida partiet är redo att ta strid i frågan och begära votering lär vi veta först vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

SD nomineringar till ordinarie ledamöter ser ut enligt följande:

Kommunstyrelsen
Thord Lindblom 1:e vice ordförande
Stefan Olsson
Kristina Drwiega Magnusson

Barn- och ungdomsnämnden
Carina Herrstedt 1:e vice ordförande
Annete Gaila Olsson 2:e vice ordförande
Sarah Johnson

Äldre- och omsorgsnämnden
Mona Andersson 1:e vice ordförande
Kristina Drwiega Magnusson
Carina Herrstedt

Vuxennämnden
Kristina Drwiega Magnusson
Alf Andersson
Jan Hansveden

Tekniska nämnden
Rolf Jönsson
Borcic Zvonko
Alf Andersson

Byggnadsnämnden
Alf Andersson, vice ordförande
Uno Holm
Gösta Weslergren

Fritids- och turistnämnden
Stefan Olsson
Jan Hansveden
Göran Nilsson

Kulturnämnden
Gert Nevhagen
Mona Andersson
Per Wahlberg

Miljönämnden
Borcic Zvonko
Stefan Larsson
Göran Nilsson

Räddningsnämnden
Uno Holm, vice ordförande
Björn Pålsson

Landskronahem AB
Uno Holm
Alf Andersson
Lennart Sandberg

LSR AB
Alf Andersson

Landskrona Hamn AB
Svenny Håkansson

Ventrafiken AB
Svenny Håkansson, ordförande
Kristina Drwiega Magnusson

Med reservation för eventuella felskrivningar!

Se även gårdagens artikel: De styrande blir…

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser