Annons

Byggnadsnämnden överklagar mobilmast

Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens godkännande av placeringen av en mobilmast i Härslöv till länsrätten. Nämnden har tidigare avvisat 3G Infrastructure Services bygglovsansökan för den 37 meter höga masten.
Nämnden anser att placeringen tio meter från planerade bostadshus är olämplig och hänvisar till en plats söder om Härslöv, där en annan mobilmast tidigare uppförts, som lämplig. Man hänvisar här till att en samlokalisering vore lämplig.

Byggnadsnämnden har även låtit miljöförvaltningen komma med synpunkter och här påpekas att mobilmaster kan klassas som miljöfarlig verksamhet. Förvaltningen påpekar att detta också fastställts av miljööverdomstolen.
Enligt förvaltningen finns också psykisk oro bland befolkningen som man anser vara tillräcklig för att masten skall kunna anses medföra olägenhet för omgivningen. Dock påpekas att risken för att gällande riktvärden avseende strålning skall överskridas är väldigt liten.

Annons
 

Byggnadsnämnden vänder sig nu till länsrätten och påpekar att försiktighetsprincipen bör tillämpas och därför skall ansökan avslås.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser