Annons

Minskade köer och försvårat för tjuvar

Nu skall köerna försvinna från återvinningsstationen i Landskrona och samtidigt skall det bli svårare för tjuvar som regelbundet besöker stationen.

Stationen har byggts om för runt 2,5 miljoner kronor för att öka servicen.
Det har varit en seg process, men nu är vi äntligen klara och det känns oerhört skönt, konstaterade Göran Nyström, ordförande i LSR och suckade lite lätt när han kommenterade länsstyrelsens avoga inställning till utbyggnaden.
Där ville man köra ombyggnaden samtidigt med att vi ansökte om vårt stora tillstånd för hela verksamheten och det gjorde att ombyggnaden drog onödigt ut på tiden. Nu hoppas jag att vi kan få vårt nya tillstånd i början av februari nästa år, poängterade han och förklarade samtidigt att återvinningscentralen nu kommer att tredubbla kapaciteten.

Annons
 

Kortade köer
– Förhoppningsvis innebär det att vi slipper de långa köerna på helgerna, påpekade en glad Bengt Andersson, arbetsledare för återvinningscentralen och han hoppas också att man skall slippa de regelbundna besöken av tjuvar som noga går igenom det elektroniska avfallet.
– Vi har byggt ett nytt miljöhus av återvunnet tegel och där kommer vi att ta hand om såväl farligt avfall som elektronik, så förhoppningsvis slipper vi nattliga besök framöver.

Återbruk
Nytt är också att LSR inleder ett samarbete med Bosna Basket i något som kallas ”Återbruket”.
– Många som kommer hit med saker vill inte gärna kasta dem eftersom de går att använda och nu ger vi dem en möjlighet att ställa in dessa i en speciell container och sedan kommer Bosna Basket att sälja dem på sin loppis, förklarade driftschef Jonny Meerwald och Göran Nyström poängterade att valet av Bosna Basket hänger samman med att föreningen har en väl utbyggd ungdomsverksamhet.
– Föreningen har som ambition, förutom rent sportsliga, att föreningens unga medlemmar, som till allra största delen har invandrarbakgrund, lättare skall komma in i det svenska samhället och det är en målsättning som vi ser som mycket positiv, betonade Göran Nyström som hoppas att återbruket skall ge klubben en och annan krona till verksamheten.

Den nya anläggningen kommer att slå upp sina portar på lördag och några förändringar vad gäller avgifterna är inte planerade.
– Vi tar en avgift för osorterat avfall, i övrigt är det fritt för privatpersoner att lämna sorterat avfall och här är inga förändringar aktuella, betonade Göran Nyström som gärna ser att avgifterna hålls så låga som möjligt.
– Det är bra om vi kan samla in avfallet här så att det inte sprids i naturen.
När nu anläggningen i Landskrona står klar kommer Svalövs återvinningsstation också att få en välbehövlig ansiktslyftning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser