Annons

Trygg stad, viktigt för landskronaborna!

Är du rädd?
Så löd affischtexten till måndagskvällens intressanta föreläsning med lundaforskaren och genusgeografen Birgitta Andersson.
Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets stod för arrangemanget i samverkan med Brottsförebyggande rådet i Landskrona.
Regn, mörker och risken för överfall kunde inte skrämma de drygt 100 orädda landskronaborna – de flesta kvinnor – som tagit sig till Landskrona Teater för att få veta mer om ”Kvinnors upplevelser av otrygghet i stadsmiljöer”.

Otrygga stadsmiljöer
-Våra städer har miljöer som bygger på en stadsplaneringen från 1900-talets början, säger Birgitta Andersson.
-Det offentliga rummet skapades på den tiden av män för män. Dåtidens kvinnor rörde sig inte ute på samma sätt som kvinnorna gör idag. Bygger man bort otrygga miljöer, som trånga passager, mörka gångtunnlar och övervuxna parker, där omgivningen inte går att överblicka, gagnar detta både kvinnor och män.

Annons
 

Demokratiproblem
Kvinnor och mäns rädsla för våld i stadsmiljö ter sig olika. Kvinnor är rädda för det sexualiserade våldet medan männen är rädda för att bli rånande och misshandlade.
-Vi har ett demokratiproblem när kvinnor måste begränsa sitt liv för att undvika att bli utsatta för mäns våld. Kvinnor tvingas använda sig av olika strategier som att låtsasprata i mobiltelefonen när de går hem ensamma, många kvinnor vill helst slippa att gå ut när det blir mörkt. När kvinnor – och även män undviker mörka gångtunnlar och istället väljer att korsa en starkt trafikerad gata, finns det brister i stadsplaneringen – brister som är lätta att åtgärda när de som planerar blivit medvetna om problemet.

Diskussion
Efter föreläsningen bjöd Birgitta Andersson upp till diskussion med publiken – denna blev stundtals ganska livlig. Att få lov att vistas ute och känna sig säker i sin egen stad är en viktig fråga för landskronaborna.
-Landskronafredrikorna har lagt ner ett stort arbete på att genomföra och marknadsföra föreläsningen, säger Lena Sandgren, Landskronakretsens ordförande.
-Annika Wågsäter på BRÅ har varit oss till stor hjälp i detta. Tjänstemännen från kommunen och samtliga politiska partier var inbjudna, tyvärr var det inte många som hörsammade vår inbjudan – man kunde önska ett lite större engagemang från politiskt håll.

Av: Hjördis Thelander
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser