Annons

Tutti ser gärna privat drift av gruppboende

Om exakt en vecka är det dags för det nya fullmäktige att sammanträda och då med mer än personval på dagordningen. En fråga det råder oenighet om, och där sverigedemokraterna kommer att få agera vågmästare, är hur gruppboenden för funktionshindrade ska se ut och hur många det ska finnas på Vallgården? Här har nämligen inte alliansens företrädare kunnat enas med den avgående vänstermajoriteten.
– Det är beklämmande att de handikappade ungdomarna ska behöva lida för socialdemokraternas senfärdighet, säger Tutti Johansson Falk, angående den utdragna processen om att få fram gruppboende i kommunen.

Det moderata kommunalrådet ser möjligheter i privata lösningar.
Vår ambition är att så snabbt det bara går se till att den kö till LSS-boende som socialdemokraterna lyckats skapa under åren kan betas av. Det finns många organisationer och företag som kan hjälpa oss med detta och vi kommer självklart att använda oss av den möjligheten. Socialdemokraternas ideologiska låsning, där man konsekvent avvisat alla förslag som innebär andra utförare än kommunen själv, har förorsakat lidande för många redan utsatta människor och det är djupt ovärdigt och måste omedelbart upphöra, avslutar Tutti Johansson Falk.

Annons
 

För att lösa kösituationen för de funktionshindrade har Socialdemokraterna föreslagit ett gruppboende på ett av våningsplanen på Vallgården, samt att övriga två våningsplan används som personalutrymmen för hemtjänstpersonalen. Alliansen vill istället bygga två gruppboende i byggnaden och avfärdar utrymmen för personalen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser