Annons

Säkerhetsmässa på skola ger mersmak Eleverna på Sandåkerskolan kunde uppleva effekterna av en krock mellan en EU-moppe och en bil i en realistisk övning genomför under säkerhetsmässan, den första i sitt slag i kommunen.

Säkerheten stod som sig bör i centrum när den första Säkerhetsmässan arrangerades för eleverna på Sandåkerskolan i Häljarp.
– Det är spännande och roligt, tyckte Viktor Gullberg i klass 6 c när han tillsammans med övriga skolkamrater stod och småfrös på parkeringen samtidigt som Räddningstjänsten visade vad som händer när en EU-moppe krockar med en bil.

Under realistiska former genomfördes övningen och eleverna följde med stort intresse händelseförloppet. Några tog också tillfället i akt att dokumentera det hela via mobiltelefonens kamera.
– Någon EU-moppe vill jag inte ha, sa en bestämd Viktor Gullberg efter övningen och rektor Martin Strand var nöjd med dagen.
– Från skolans sida är det viktigt att engagera eleverna och visa på konsekvenserna när olika saker händer och här har vi inte bara tittat på trafikolyckor, vi har också tagit upp mobbing och hur kroppen påverkas av droger som alkohol, tobak och inte minst genom dåliga kostvanor, förklarade han och berättade också att skolan 2005 betalde hela 600 000 kronor för skadegörelse i och omkring skolan.
– I år har vi ännu så länge inte betalat en enda krona och det är jag väldigt glad över.
En anledning till att skadegörelsen minskat är Sandåkerskolans ökade engagemang för elevernas trivsel.
– Vi talar inte bara om straff utan vill medverka till att eleverna trivs och är stolta över sin skola, därför har vi också satsat på olika trivselåtgärder som exempelvis biljard och pingisbord.

Annons
 

Initiativet till satsningen kommer från brandingenjör Anna Elofsson, säkerhetssamordnare i kommunen som varit runt på olika skolor och tittat lite närmare på säkerhetsarbetet.
– Inom Räddningstjänsten träffar vi eleverna i tvåan, femman och åttan, men då handlar det mest om bränder. Nu ville vi vidga perspektivet och se vilka gemensamma insatser vi kan göra från samhällets sida för att minska skadegörelsen och öka säkerhetstänkandet, bland såväl lärare som elever, berättade hon entusiastiskt och hon har som målsättning att genomföra två liknande säkerhetsdagar på ytterligare två skolor under våren för att sedan
bli ett årligen återkommande inslag främst riktad till högstadieskolorna
– Nu kommer vi först att göra en utvärdering av denna dagen för att sedan gå vidare, men så här långt har reaktionerna varit mycket positiva.

Vad gäller kostnaderna så har BRÅ, brottsförebyggande rådet, skjutit till en del medel, andra har ställt upp ideellt. De fyra huvudteman som mässan formats kring var därför trafik, mobbning, hot och våld samt folkhälsan
– Mässan är ett led i arbetet med att skapa en tryggare och säkrare skola, med eleven i centrum och jag är glad för att så många organisationer och företag ställt upp, avslutade Anna Elofsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser