Annons

Fredrikorna bjuder på föredrag

Fredrikorna i Landskrona arrangerar i samverkan med Brottsförebyggande rådet ett föredrag om trygghet och otrygghet i det offentliga rummet.
Det kostnadsfria föredraget hålls på måndag kl. 19 på Landskrona Teater och allmänheten hälsas välkommen.
Landskronakretsen av Fredrika-Bremer-Förbundet vill bjuda landskronaborna på en föreläsning i ett ämne, som i dessa tider är högst aktuellt, nämligen trygghet i stadsmiljön, säger kretsens ordförande Lena Sandgren.

Kretsen har fått möjlighet att via anslag från Fredrika-Bremer-Förbundet centralt, engagera genusgeografen Birgitta Andersson som forskar kring planering av den offentliga miljön. Företrädare för kommunala förvaltningar, politiska partier och föreningarna i Landskrona, har fått en speciell inbjudan till föreläsningen – vi hoppas naturligtvis att alla kommer och att det blir en fruktbar debatt och diskussion i ämnet. ”Kvinnors upplevelser av otrygghet i stadsmiljöer” En föreläsning av Birgitta Andersson om kvinnors rädsla för att utsättas för mäns våld i våra gemensamma offentliga miljöer.
När kvinnor – och även män undviker mörka gångtunnlar och istället väljer att korsa en starkt trafikerad gata, finns det brister i stadsplaneringen – brister som är lätta att åtgärda när de som planerar blivit medvetna om problemen, anser Birgitta Andersson.

Annons
 

Brottsstatistiken kan också ifrågasättas, många anmäler inte – och här finns ett stort mörkertal. Äldre kvinnor anses till exempel ha en helt obefogad rädsla för att utsättas för våld – det händer ju nästan aldrig dem någonting. Tacka 17 för det – de vågar ju inte gå ut. Den som blir hemma tar inte risken att utsättas för våld i samma utsträckning som den som ofta rör sig i det offentliga rummet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser