Annons

Nytt bostadsområde växer sakta fram i Hasselparken

Efter år av väntan har nu byggandet av 39 nya bostadsrätter i Hasselparken tagit fart och på bara några få månader är 33 av lägenheterna sålda.
Försäljningen har gått väldigt bra och det är huvudsakligen Landskronabor som tecknat sig, berättar mäklare Karina Meynert på mäklarfirman Mette Lykken i Malmö som tagit över ansvaret för försäljningen.
Efter alla problem så känns det skönt att vi äntligen kommit igång,
konstaterar också en lättad Michael Henrichsen vd i danska pensions- och investeringsbolaget Absalon Pension som ägt tomten i några år.
Det nya bostadsområdet ligger vackert inbäddat mellan koloniområdet och lasarett. Men turerna har varit många innan man kom i gång med byggandet. Först handlade det om en mindre nogräknad arkitekt och i spåren av den händelsen stod den gamla byggnaden, Hasselgården, länge övergiven och blev föremål för plundring. Byggnadsnämnden tvingades också hota med vita för att få byggnaden avspärrad och senare också riven.
För två år sedan fick Absalon Pension bygglov, men då drog försäljningen av bostadsrätterna ut på tiden. Nu har företaget bytt mäklare och om ett år räknar man med att de nya bostadsrätterna skall stå klara.
Marknaden för bostadsrätter i Landskrona har under åren förbättrats och det märks också på efterfrågan.
Nu är det inte bara Absalon Pension som kommer att bygga i området. Skanska ligger i startgroparna med sitt lågprisboende, Bo Klok. Här handlar det om ett 60-tal bostadsrätter med vilka man huvudsakligen vänder sig till lite yngre hyresgäster.
– Först skall en ny detaljplan godkännas och går allt enligt planerna kommer man att börja bygga om ett år ungefär, förklarar planeringschef Anders Folkar som också söker efter nya lokaler för kommunens parkarbetare eftersom det är deras område som kommer att tas i bruk för den nya bostäderna.
Den upprättade detaljplanen innebär att befintlig bebyggelse rivs och sex nya flerbostadshus om 20 lägenhet per fastighet uppförs inom området.
Bebyggelsen utföres enligt danska boklok modellen av Skanska Mark och minst en etapp ska utföras enligt en variant upprättat av arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten. Bebyggelsen är utformad som hus i park. Varje bostadsgrupp består av två flerbostadshus och förråd grupperade runt en mindre gård. Flerbostadshusen uppförs i två våningar.
Hela det här området ligger väldigt bra till, nära till nya stationen, men också till centrum och med kollektivtrafik i omedelbar närhet, avslutar Anders Folkar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser