Annons

Kommunen ansvarig

En konsult skall undersöka om kommunen kan hållas ansvarig för sommarens många översvämningar.
Det är teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen som anlitat konsultfirman DHI AB för att undersöka om avloppssystemet uppfyller kraven på dimensionering.
Bakgrunden är de översvämningar som drabbade ett flertal källare i början av augusti. På reningsverket mätte man upp över 40 millimeter regn den aktuella dagen, men det kan ha handlat om större mängder i de värst drabbade kvarteren.
Så här långt har 14 drabbade fastighetsägare skickat in sina krav till
kommunen eftersom man anser att kommunens ledningar inte håller måttet. Därför kräver fastighetsägarna kommunen på kostanden för självrisken och från försäkringsbolagen kan det komma krav på hela ersättningsbeloppen. Därför har konsultfirman nu påbörjat flödesmätningar och databeräkningar av ledningsnätet i de värst utsatta områdena Örja, Borstahusen, Egnahem och Fröjdenborg.
I nästa års budget finns viss ersättning upptagen samt att
konsultutredningen kan resultera i åtgärder för att förbättra ledningsnätet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser