Annons

Dyrt att hantera livsmedel

Nya EU-direktiv innebär att kommunernas livsmedelskontroll från och med nästa år kommer att finansieras med avgifter.
Enligt det förslag som miljönämnden nu lämnar vidare till kommunfullmäktige kommer den högsta avgiften att bli 84 420 kronor per år för verksamheter som hanterar stora mängder livsmedel.
Totalt berörs omkring 350 olika verksamheter där livsmedel hanteras, allt
från storkök till mindre butiker.
Nu har riksdagen ännu inte fattat något beslut, men vi räknar med att det kommer och vill vara förberedda, förklarar miljöchef Högni Hansson och hänvisar till regeringens proposition om förslag till ny livsmedelslag i vilken uttag av kommande avgifter berörs.
Från miljöförvaltningens sida har man räknat fram en timbaserad avgift på 670 kronor och det blir också den allra lägsta avgift som kommer att
utdebiteras.
Avsikten med avgifterna är att de skall ge förvaltningen full
kostandstäckning för kontrollen av livsmedel,
understryker Högni Hansson.
Efter en modell utarbetad av livsmedelsverket har miljöförvaltningen plockat fram en modell i vilken hanteringen av livsmedel riskkvalificeras.
Riskklasserna är indelade i fem olika nivåer.
Och det är de som hanterar störst mängd livsmedel, exempelvis storkök, som hamnar i den högsta klassen, förklarar Högni Hansson och sedan är klasserna uppdelade i fyra erfarenhetsområde där den lägsta får räkna med störst tillsyn, i detta fallet 126 timmar per år.
– Vilka verksamheter som hamnar i de olika klasserna är för tidigt att säga, här krävs först en noggrann genomgång.
När genomgången är gjord kommer företagen att få betala den fastlagda avgiften som också kan komma att sänkas, eller höjas, om riksbedömningarna varierar från år till år.
Dessutom kommer förvaltningen att se över hur företag med säsongsmässig begränsad verksamhet, exempelvis sommarserveringar, skall få avgiften för livsmedelstillsynen anpassad.
Från miljöförvaltningen betonas också vikten av att beslutet om timavgift fattas före årets utgång eftersom retroaktiv tillämpning av kommunala taxor inte är tillåtet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser