Annons

1000 gymnasieelever gör en resa som ingen annan

Mellan 13 november och 7 december kommer gymnasieförbundet att låta nästan 1000 elever med lärare genomgå projektet ”En Resa Som Ingen Annan”.
Premiär på ” En Resa Som Ingen Annan” begicks i Malmö den 27 mars i år och fram till den 5 maj spelades över 50 föreställningar. Resan tar sin början i Fångtornet på Malmöhus Slott. Föreställningen är interaktiv och handlar om flyktingskap och om att söka asyl. Deltagarna får ta rollen av ett autentiskt flyktingöde och uppleva flykten till ett nytt land. En ”Resa Som Ingen Annan” är ett exempel på hur kulturens förmåga att beröra kan användas för att upplysa människor och belysa heta politiska frågor.

Hösten 2003 genomfördes projektet ”En resa som ingen annan” på Historiska museet i Stockholm. Projektet fick genomslag både hos press och allmänhet. På flera håll i landet fick kommunerna också upp ögonen för detta annorlunda sätt att arbeta med förståelsen för integration och flykting problematik.
En av de städer som snabbt insåg potentialen i ett sådant projekt var Malmö Stad, vars Barn- och Ungdomskonsulent kontaktade arrangörerna. Projektet bjöds in till Malmö och genomfördes under våren 2006 i ett samarbete mellan Malmö Stad, SVEROK och Fabel Kommunikation.

Annons
 

Varje deltagare får en ny identitet och en beskrivning av ett människoöde. Med sig på resan får de varsitt pass som fungerar som identitetshandling. För att lättare kunna gå in i sin nya identitet får de kläder och rekvisita som hjälper dem in i rollen av det människoöde de agerar under spelets gång. Under föreställningen är besökarna med om att fly från ett land för att slutligen nå ett fiktivt Sverige där de slutligen får sitt utslag från migrationsverket.
Hela föreställningen baserar sig på flyktingars egna historier och nuvarande svensk flyktingstatistik. Besökarna lotsas av professionella skådespelare från en vardagssituation i hemlandet, genom flykt situationen och vidare till flyktinganläggningen. Slutligen får var och en ett besked om sin framtid.
Stanna eller inte stanna?
Efter att var och en fått besked om han eller hon får stanna eller inte uppstår ofta starka reaktioner. Under ledning av speciellt utbildade spelledare kan deltagarna sedan diskutera upplevelsen, verkliga människoöden och svenska flyktingars verklighet.
Fr o m 13 november t o m 7 december kommer cirka 1000 elever från gymnasieförbundets alla sju skolor i Landskrona, Kävlinge och Svalöv delta i detta projekt under en halv dag per elevgrupp. Platsen blir Malmöhus slott i Malmö. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Eleverna startar sin resa redan i bussen från sin skola med en spelledare från projektet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser