Annons

En dag om forskningscirklar

Centrum för Arbetarhistoria inbjuder till ett gratis heldagsseminarium om forskningscirklar lördagen den 2 december kl 10 – 16 i Villa Frihill, Skolallén 1 i Landskrona.

På seminariet kommer man att få tillfälle att träffa och lyssna till ett par av landets mest erfarna och kunniga forskare med inriktning på forskningscirklar och cirkelmetodik, professorerna Gunilla Härnström i pedagogik, och Lars Olsson i historia, båda från Växjö universitet. Flera andra akademiska såväl som icke akademiska forskare och cirkeldeltagare kommer att finnas på plats och dela med sig av sina erfarenheter från olika cirkelprojekt. Det kommer också att ges rikhaltiga tillfällen till nätverksbyggande och idéutbyte kring allt som har med forskningscirklar att göra. Syftet med dagen är att initiera och inspirera till nya forskningscirklar och att ge pågående projekt nya impulser och idéer för sin fortsatta verksamhet. Vi vänder oss till våra medlemsorganisationer såväl som till andra arbetar- och folkrörelseorganisationer samt till grupper och enskilda personer med intresse för historia om arbete och arbetsliv ur ett underifrånperspektiv, meddelar Hans Wallengren föreståndare vid Centrum för Arbetarhistoria i ett pressmeddelande.

Annons
 

Vill du veta mer om seminariet och ta del av programmet i sin helhet och/eller anmäla dig går det bra att göra det hos Jonna Eriksson på telefon 0418-23650.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser