Annons

Justitieombudsmannen Kerstin André riktar kritik mot kommunen för att man försökt påverka en anställd att inte utrycka kritiska synpunkter i media.
Det var efter en kursdag för kommunalt anställda som den anställde skrev en insändare i vilken kritik riktades mot förvaltningen.
Han inbjöds efter detta till ett möte med ledningen där kritiken diskuterade
och gjorde därefter en anmälan till JO.
I skrivelsen påpekar JO att samtal mellan parterna inte får föras så att den
anställde uppfattar det som en kränkning av dennes yttrandefrihet. Vidare
hänvisas till att en viss försiktighet bör iakttagas i kontakten när man
diskuterar vad en anställd sagt i media.
JO konstaterar nu att förvaltningen, genom sitt agerande, kränkt den
anställdes yttrandefrihet och därför inte kan undgå kritik för detta.
Efter det att händelsen uppmärksammades har cheferna inom förvaltningen
genomgått utbildning om yttrande- och meddelarfriheten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser