Annons

Trendbrott anser kommundirektören

I måndags åtalades inte mindre än elva unga män, 16 till 19 år gamla, för allt från misshandel till olaga hot och rån.
Samtidigt visar statistiken för årets första nio månader att våldsbrotten
minskar och när det gäller personrånen är nedgången statistiskt säkerställd.
Detta är ett trendbrott och siffrorna visar tydligt att personrån med
ungdomar har gått ner
, poängterar kommundirektör Sergio Garay och berättar samtidigt att kommunen planerar en bred utbildning för all personal som arbetar med ungdomar i farozonen.
– Det är väldigt viktigt att vi har en samsyn kring de här frågorna och att samarbetet mellan polis, socialtjänst och skola hela tiden utvecklas, menar han och tippar att nedgången vad gäller våldsbrotten kan hänga samman med en ökad polisiär närvaro.
– Polisen satsar mycket på att lösa ungdomsbrotten och det har uppenbarligen gett resultat.
Det senaste exemplet på detta är den nu pågående rättsprocessen där sex av de åtta åtalade suttit häktade i väntan på rättegång. Av de olika brotten så framstår överfallet på en 17-åring från Malmö som det grövsta. Inte mindre än åtta av de åtalade överföll ynglingen i början av september och misshandlade honom svårt samtidigt som man stal offrets mobiltelefon och plånbok. De åtta åtalas nu för rån alternativt grov misshandel och grov stöld vid Lunds tingsrätt.
Sett med samhällets ögon är det viktigt att fånga upp ungdomar i farozonen innan det går så här långt och från kommunens sida är ambitionen att inte bara bli bättre på att motverka brott bland unga, vi skall bli bäst i landet, hoppas Sergio Garay som också inlett ett samarbete med rättssociologiska institutionen vid Lunds Universitet.
Vi vill veta om vi arbetar rätt och om de metoder vi tillämpar är det
bästa, det skall förhoppningsvis universitetet hjälpa oss med, betonar han och understryker att en ökad samsyn mellan olika personalgrupper också skall leda till arbetsmetoder som ger önskat resultat.

Det är viktigt att arbeta med metodutveckling för att hitta moderna
arbetsmetoder som innebär att vi når ungdomar i riskzonen och därmed kan motverka en negativ utveckling,
betonar Sergio Garay som hoppas att arbetat som utförs också skall resultera i att kommuninvånarna känner sig tryggare.
Statistiskt utmärker sig inte Landskrona jämfört med andra kommuner i
närområdet vad avser skadegörelse och bråk, men oron för kriminalitet finns kvar.
– Förhoppningsvis skall de konkreta resultat vi nu kan visa på också få
invånarna att känna sig tryggare. Nu kan vi statistiskt visa att trenden är bruten vad avser våldsbrotten,
poängterar Sergio Garay avslutningsvis.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser