Annons

Bekymrat kommunalråd skriver brev till statsministern

Sänkningen av statsbidragen till vuxenutbildningen slår hårt mot den
kommunala budgeten. I stället för ett plus på närmare åtta miljoner kronor för Landskrona nästa år ett underskott på runt 300 000 kronor.
Detta har fått det socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Karlsson att
skriva brev till statsminister Fredrik Reinfeldt.
– Brevet skickar jag för att jag känner en stor oro för kommunens ekonomi eftersom regeringens budgetproposition kommer att få stora konsekvenser för Landskronas ekonomi, förklarar Niklas Karlsson och tillägger att de sänkta anslagen till den kommunala vuxenutbildningen för Landskronas del innebär mer än en halvering redan nästa år
På sikt kommer statsbidraget att försvinna helt och det betyder att vi i stället för att göra offensiva satsningar för en bättre välfärd och ökad trygghet kommer höstens budgetarbete att handla om besparingar.
Niklas Karlsson avslutar sitt brev till statsminister Fredrik Reinfeldt med
en begäran om råd.
– Vad tycker Du Landskrona kommun ska göra? Ska vi avveckla den kommunala vuxenutbildningen eller ska vi spara i annan verksamhet, till exempelbarnomsorgen eller äldreomsorgen? Eller förordar du en skattehöjning?, frågar sig Niklas Karlsson.
I Landskrona finns tre utbildningar som berörs av begränsningarna i
statsbidragen, dels den grundläggande utbildningen som i dag har drygt 350 elever. Dessutom finns en gymnasial med runt 550 elever och avslutningsvis en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning med drygt 50 elever.
Vad gäller den grundläggande utbildningen så är det en kommunal skyldighet, de båda övriga är frivilliga. Dock funderar regeringen på att även göra den gymnasiala obligatorisk.
Kommunerna kan alltså spara pengar genom att skära ner på delar av komvux, något som emellertid inte tilltalar Niklas Karlsson.
Tvärt om, i en stad som Landskrona, där utbildningsnivån redan är låg och arbetslösheten och utanförskapet stort behövs komvux kanske mer än på många andra platser. En annan besparing, den på komvuxelevernas rekryteringsstöd, kan också slå negativt mot kommunens ekonomi, befarar Niklas Karlsson.
Det kan innebära att vi får ökade kostnader för försörjningsstödet som redan ligger högt i Landskrona.
Och för att få en tydligare bild på hur regeringens budget slår mot den
kommunala ekonomin har Niklas Karlsson påbörjat en ekonomisk
konsekvensutredning.
Och jag tror inte att den kommer att leda till några positiva besked för vår del, tyvärr.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser