Annons

Den generella trenden i Sverige är att stöldbrotten minskar.
– En trend som vi ser även i Landskrona, det skriver kommunstrateg Annika Wågsäter i ett pressmeddelande rubricerat – Brottsligheten fortsätter att minska!

Ur statistiken kan man utläsa att bilinbrotten som i Landskrona minskade mest i hela landet under fjolåret fortsätter att gå ner.
Vi kan se en 35% minskning under de första nio månaderna i jämförelse med föregående år, betonar Wågsäter.
Till skillnad från den nationella trenden med en ökning när det gäller våldsbrott har Landskrona lyckats bryta trenden.
När det gäller personrån har vi inte enbart brutit den utan vi kan till och med se att den har minskat.

Annons
 

Otäckare blir det då när man tittar på statistiken för brottskoderna gällande våldtäkter som hittills i år visar på siffran 19. En siffra som ökat, och mer än fördubblats sedan 2003.
Att statistiken visar på en ökning av antalet våldtäkter beror enligt närpolis Tom Jensen på att lagstiftningen ändrats från 2005 till 2006.
Numera ingår även sexuellt ofredande i denna kategori. Vi har även en ökad uppmärksamhet på kvinnofridsbrott, vilket troligtvis lett till en ökad anmälning.

Landskrona Direkt har tidigare skrivit om den omfattande skadegörelsen som skett mot kommunens skolor de gångna åren och vi kan konstatera att klotter är en ny brottskategori. Det är dock enligt polisen ännu för tidigt att dra några slutsatser av just denna kategori. Dock säger statistiken att skadegörelsen på skolor minskat under årets nio första månader.

Under augusti gjordes en trygghetsmätning i nordvästra Skåne av polisen. I denna konstaterar man att Landskrona inte utmärker sig i förhållande till Helsingborg när det gäller problem med skadegörelse, ungdomsbråk och utomhusvåld för att nämna några exempel. Oron för kriminalitet kvarstår dock.
– Att öka tryggheten och att minska utomhusväldet är fortsatt de två viktigaste områdena inom det brottsförebyggande området, anser Wågsäter och nämner att andra trygghetsskapande åtgärder är kameraövervakning av centrala Landskrona samt en utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering.

Se även artikeln nedan: Trendbrott anser kommundirektören

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser