Annons

Kommunen får bidrag för

Kultur Skåne fördelar under 2006 totalt 1 miljon kronor i utvecklingsbidrag. Bidragen syftar till att stimulera och stödja regionens kulturliv som en viktig del av en god livsmiljö för regionens medborgare, besökare och verksamheter. Utbildningsbidragen fördelas vid tre tillfällen och vid det senaste erhöll Landskrona kultur och fritidsförvaltning 20 000 kronor för projektet ”Nycirkus som pedagogiskt hjälpmedel”.

Under 2007 finns Cirkus Cirkör i residens i Landskrona i syfte att med nycirkus som pedagogisk metod utveckla och skapa nya förutsättningar för samarbete mellan kultur och skola. Tre artister från Cirkus Cirkör kommer under residenstiden att bo i Landskrona för att fortbilda idrottslärare och kulturskolans lärare i nycirkusens discipliner, arbeta med skolföreställningar för mellanstadieelever på tema ”tiden” samt arbeta med de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet i bl.a. akrobatik, gymnastik och dans. Arbetet mynnar ut i en gemensam föreställning Momo -kampen om tiden, där amatörer från kommunen medverkar tillsammans med proffs från Cirkus Cirkör.
I samband med Cirkus Cirkörs residens planeras fortbildning i nycirkusens discipliner och klassisk mimik som erbjuds kulturarbetare i hela Skåne, skriver Kultur Skåne i ett pressmeddelande.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser