Annons

Nya träd för 18 miljoner

Även om almdöden nått sin kulmen så är det fortfarande många träd som skall fällas. Enligt kommunens beräkningar handlar det om 200 av totalt 500 återstående almar och kostnaden för återplanteringen är beräknad till hela 18 miljoner kronor sett över några år.
– Vi arbetar efter Berlinmodellen vilket innebär att när vi avverkar ett
träd så ersätter vi det med två nya,
berättar Magnus Landtblom, parkansvarig i kommunen och tillägger att de träd som står först på tur att fällas står utmed Kungsgatan.
– Där kommer vi att ta bort samtliga eftersom det nu är så glest mellan träden, men vi kommer att återplantera andra träd.
I tur att fällas står hörsholmsalmarna utmed Löpargatan, Stenorsvägen och Varvsvägen. Här har man märkt ut de sjuka träden och dessa fälls i en första etapp.
– Sen är avsikten att plantera in träd som inte är lika mottagliga för
sjukdomar,
poängterar Magnus Landtblom och bland arterna som planteras återfinns namn som tulpanträd, magnolia och trumpetträd.
När det gäller nyplantering så kommer nya Österledan att bli årets stora
projekt, där kommer drygt 300 träd att planteras till en kostnad av 1,3
miljoner kronor.
Och nästa år kommer en större plantering att genomföras utmed Malmövägen till en kostnad av 2,9 miljoner kronor. Totalt räknar förvaltningen med att trädplanteringen kommer att kosta drygt 18 miljoner kronor fram till 2009.
Men även allmänheten kan bidra med en slant, detta efter att förvaltningen låtit utforma ett trädgivarprojekt som ger alla som så önskar möjlighet att sponsra ett trädinköp. Bakgrunden till projektet är en motion från kristdemokraterna som vann gehör i kommunfullmäktige.
Enligt nämndens skrivning så handlar det inte enbart om att få in lite
pengar, lika viktigt är att öka kunskapen om och intresset för träd. Och de som är beredda att satsa får också en skylt med trädgivarens namn uppsatt under tre år.
Kostnaderna för trädgivarna beräknas till 500 kronor för ett ungträd och
2000 för övriga träd.
Av den trädpolicy beskrivs syftet ”till att bibehålla och skapa ett friskt
och livskraftigt trädbestånd på ett kostnadseffektivt sätt genom att skydda, utveckla och vårda stadens träd och trädmiljöer” .
I den upprättade trädplanen har inte mindre än 7 000 träd i kommunen
inventerats och förutom almarna har även poppel, glanslind, kastanj och ask börjat visa symptom på sjukdomsangrepp.
– Jag räknar med att vi kommer att behöva fälla sjuka träd ännu några år och vi noterar hela tiden nya angrepp, därför gäller det att variera trädslagen och inte bara förlita sig till några få arter, avslutar Magnus Landtblom.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser