Annons

Marina, ja! – bro, nej!

Efter de senaste dagarnas skriverier kring Ventrafiken och det framtida resecentrets placering samt omfattningen av marinan som ska byggas i anslutning till Nyhamn, så kände vi att det fanns ytterligare ett par frågor i ärendet att ställa till kommunalråd Niklas Karlsson (s).

När börjar man bygga marinan i Nyhamn?
Det vet jag inte. Så snart vi tagit beslut i fullmäktige om framtida integrerad trafiklösning för RTI-projekt så kan vi gå vidare. Placeringen av marinan är delvis avhängig av det beslutet. Efter måndagens möte ska vi dock snarast kunna titta på omfattningen och därefter kunna diskutera utformningen av marinan.

Annons
 

Är den nybyggda kajen vid Nyhamn med pollare aktuell eller har den varit aktuell?
Här får vi avvakta beslutet i fullmäktige.

Ställer frågan igen som Marita fick häromdagen. Har ni sett över avtalet med byggherrarna? Det vill säga, har kommunen inte lovat byggherrar, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster såväl bro som marina?
– Någon bro har vi aldrig lovat och är väl inte heller realistisk med tanke på segelbåtar som ska in i marinan. Vi har inte heller sett över avtalen. Dem har jag klart för mig. Vi har lovat en marina och det ska bli en sådan. Däremot ska vi nu titta på omfattningen och placeringen av denna.

Stämmer det som moderaterna påstår att trådbussar kommer att köra runt Sofia Albertina samt att det blir en parkeringsplats alldeles inpå kyrkan i ert förslag?
– Det är inte aktuellt. Det skulle bland annat innebära att kullerstenar skulle brytas upp… nej, nej, det kommer inte att ske.

Fryser RTI-bidragen inne vid en eventuell överklagan från grannar?
Det vet jag inte. Men jag kan inte tänka mig det. Saken är ju densamma vilket av alternativen vi än väljer. Skulle någon överklaga planerna som måste det gå att flytta bidragen inom perioden. Den sträcker sig trots allt till 2015.

Är inte förslaget om Skeppsbron ert från början? Vad har fått er på andra tankar?
Ja, det är vårt från början. Vi har mycket riktigt tänkt om. Placeringen av båtarna och ett resecentrum på Skeppsbrokajen skulle förhindra den framtida bostadsutvecklingen i detta havsnära område. Vi behöver varje kvadratmeter till detta. Ska vi som det är tänkt hacka in kajplatser åt venbåtarna, samtidigt som bussarna tar stor plats så blir det inte mycket över till attraktiva bostäder. Jag undrar lite över var de sju företagarna nu tagit vägen. De har ropat efter havsnära platser att bebygga. Här finns möjligheter och utan att säga för mycket så kan jag säga att det finns intressenter för att vi går vidare med Södra Linjen
.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser