Annons

Landskrona en högst medelmåttig skolkommun

Landskrona klättrade hela 17 placeringar när Lärarförbundet på onsdagen för femte året i rad korade Bästa Skolkommun. Trots skuttet uppåt är Ingrid Persson, ordföranden i Lärarförbundets lokalavdelning, inte nöjd.
– Det är faktiskt inte så bra. Landskrona placerar sig på plats 160 av landets 290 kommuner, säger hon och gläds istället åt att det finns med tre Skånekommuner bland de fem bästa.
– Vi måste sikta mot att bli så bra som Lomma och Lund annars riskerar vi att de främsta pedagogerna flyr stan.

Den fackliga organisationen anser, föga oemotsägbart, att satsningar på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun vill Lärarförbundet sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan och uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda arbetsförutsättningar och där dessa lyckas särskilt väl med uppdraget.
Något som Landskrona alltså bara når upp till sisådär.

Annons
 

De tolv kriterierna man jämför kommuner med, bygger främst på statistik, huvudsakligen från offentliga källor. De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, Genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
11. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
12. övergång till högskolan

Här finns en del svaga punkter i Landskrona. Inte minst i punkt 5. Sett över en femårsperiod så har löneutvecklingen fallit i jämförelse med andra närliggande kommuner, poängterar Ingrid Persson och upprepar faran för att de goda pedagogerna flyr om lönen är flera tusenlappar högre på andra orter.
Betygsresultaten måste vi också förbättra. Landskrona hamnar även lågt i den sista punkten Det är historiskt betingat. Traditionen med att man fortsätter till universitet och högskolor är ännu inte varit tillräckligt utbred i Landskrona. Det är en trend vi vill bryta.

Mycket går att utläsa i statistiken men hur kommunen är som avtalspartner det får lokalavdelningarna redogöra för.
– Relativt bra men det kan bli bättre. Naturligtvis gäller det att alla parter kan utvecklas. Vi har ett mycket gott samarbete i kommunen med Lärarnas Riksförbund (LR) och tillsammans har vi varit pådrivande när det gäller att samtliga kommunens chefer som är lönesättande också ska utbildas i detta. Något som inte varit en självklarhet inom vårt område.

Nu finns det gott hopp om uppryckning. Ser man på en kommun som Högsbo så klättrade man från 222 plats ifjol till 13:e i år. Vann gjorde förövrigt Övertorneå tätt följd av Lomma och Lund.

Vilka frågor kommer Lärarförbundet i Landskrona driva fram till nästa gång det är dags att kora Årets Skolkommun?
Kommunen måste satsa på skolan. Det byggs massor av fina bostäder. Man ser gärna en inflyttning till kommunen. Då måste man också vara beredd på att det kommer att ställas krav på skolarna. Det måste till en satsning på samtliga pedagoger. En satsning som leder till statusökning och höjda löner. Dessutom måste arbetsmiljön för elever och personal förbättras på många skolor. Sen måste man se förskolan som en integrerad del i skolan där förskolelärarna måste få sin planeringstid. Tyvärr är det inte så på alla enheter.

Avslutningsvis passade vi på att ta upp den på riksplanet angelägna frågan om höjningen av egenavgiften för a-kassan. Ingrid Persson berättar att Lärarförbundet i Landskrona har 730 medlemmar. Farhågorna finns att den borgerliga regeringens höjning av a-kasseavgiften ska få negativa effekter på medlemstalet.
– För vår del rör det sig om en höjning från 95 kronor till 311 och det är klart att man är orolig för att mista medlemmar på grund av detta, avslutar hon.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser