Annons

Fjärrvärmen firade 25 år

Diskussionens vågor gick höga när fjärrvärmen lanserades för 25 år sedan. Det handlade om dyra investeringar samtidigt som elpriset var lågt.
– Det blev lite debatt, men nu är alla överens om att beslutet var minst sagt lyckat, förklarade Hans Erik Palmqvist, socialdemokratisk ordförande i Tekniska nämnden när kommunen i veckan jubileumsfirande med en utställning om fjärrvärmens framväxt.
– I dag omfattas drygt 80 procent av samtliga hushåll i kommunen av
fjärrvärmenätet och jag tror att vi kan nå ytterligare några procentenheter innan det är stopp,
berättade förvaltningschef Kåre Larsson och pekade på villorna i Öresundsparken som nu är på väg att knytas till fjärrvärmenätet.
– I takt med att energipriserna stiger så har också intresset för
fjärrvärmeleverans ökat och någon avmattning kan vi inte märka.

Beslutet att införa fjärrvärme blev inte bara en ekonomisk framgång, minst lika viktigt är de miljövinster som man gjort genom åren. Av det rikliga sifferunderlaget framgår att reduceringen av mängden koloxid motsvarar vad drygt 3 800 oljeeldade villor släpper ut.
Och målsättningen för framtiden är att ytterligare reducera de fossila bränsle som vi i dag använder, betonade Kåre Larsson.

Annons
 

Stora leverantörer av värme är de industrier som levererar spillvärme till
systemet. Först ut var Supra 1983, numera nedlagt, men sedan kom Scandust och Boliden Bergsöe som än i dag levererar spillvärme.
I december förra året invigdes den 16 kilometer långa ledningen mellan
Landskrona och Helsingborg som innebär att kommunen köper spillvärme från Öresundskraft.
Här räknar jag med att vi i år skall nå upp i full kapacitet, första året
var det lite si och så med leveranserna,
informerade Hans Erik Palmqvist som också är stolt över att endast en kommun i Skåne har billigare fjärrvärmetaxa än Landskrona.
– Det är Perstorp, men deras nät är på intet sätt så omfattande som vårt. Dessutom ligger vi på plats 30 vid en jämförelse mellan landets 290 kommuner.

En av anledningarna till att kommunen kan hålla låga priser är tillgången på spillvärme, men också att bolaget är kommunalägt.
– Vilket betyder att fullmäktige fastställer taxorna, påpekade Hans-Erik
Palmqvist och tillade att en höjning på några procent är att vänta nästa år.
– Det är för att vi skall klara våra kostnader.

FAKTA
Landskronas fjärrvärmenätet är 84 km långt och servar 1 610 kunder vilka omfattar hela 12 321 lägenheter och 1073 småhus. Omsättningen ligger på 122 miljoner kronor och den totala värmeproduktionen ligger kring 320 GWh.


Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser