Annons

Avtal tydligt – Det blir en marina

Trots alla turer om Ventrafikens placering och marinan i Sockerbrukshamnen/Nyhamn så är Kenneth Håkansson, vd för HSB Landskrona, inte orolig.
Det blir en marina. Det råder det ingen tvekan om. Vi har ett avtal med kommunen och detta är inte förhandlingsbart, säger Håkansson bestämt.
Och då talar jag inte bara för HSB utan för samtliga aktörer på Nyhamn.

Landskrona Direkt har tittat på avtalen. Och visst stämmer det att det ska byggas en marina. Enligt det första som skrevs mellan Landskrona kommun och Altropart, alltså det bolag som äger den byggnad som först stod färdig, står att Marinan ska vara i drift vid månadsskiftet april/maj nästa år.

Annons
 

Så här står det i §14 i det exploateringsavtal som bland annat skrivits under av kommunalråd Niklas Karlsson (s) och Ulf Olsson för Altropart:
”Parterna är ense om att gemensamt och aktivt verka för att en småbåtshamn i Sockerbrukshamnen och Nyhamn snarast kommer till utförande. Kommunen förbinder sig att, inom två år efter färdigställande av bolagets planerade bostadshus enligt detta avtal, ha vidtagit sådana åtgärder på egen bekostnad att småbåtshamnen till väsentliga delar tagits i drift.”

Det stämmer, säger Ulf Olsson och fortsätter.
– Den första hyresgästen hos oss flyttade in den första maj 2005 vilket innebär att marinan ska vara i bruk till våren.

Kenneth Håkansson ser inte att det ska behövas ta till rättsliga åtgärder.
Det är en hypotetisk fråga. Det råder ingen tvekan om vad som står i avtalet och som jag sade tidigare så finns det inte läge att förhandla. Vi och de andra har lovat de boende att det ska byggas en marina och detta löfte ska hållas.

Exakt var på Nyhamn marinan ska byggas står inte skrivet i något av de fyra avtalen som Landskrona Direkt tagit del av. Klart är dock att det inte blir någon småbåtshamn vid den nya uppförda bryggan nedanför nybyggena om Ulf Olsson får bestämma.
Det har vi varit emot redan från början. Vi vet av erfarenhet från Norra Hamnen i Helsingborg att ljuden som uppstår då skotlinorna slår mot masterna är mycket störande. Framför allt nattetid. Jag ser dock gärna att man använder kajen som gästhamn eller dylikt.

En som inte tar ställning till några avtal är Anders Alestam, sjötrafikområdeschef för sydkusten på Sjöfartsverket. Han har dock några varma rekommendationer.
Att bygga en marina i Nyhamn och Sockerbrukshamnen blir svårt om man tänker använda Köpenhamnskajen till venbåtarna och skulle man sedan ha det nuvarande venbåtsläget som reservplats så ser det om möjligt än svårare ut. Ska man bygga en marina i Nyhamn så tycker jag definitivt att man flyttar ut ventrafiken till Skeppsbrokajen, säger chefen.

Även de boende har blivit lovade båtplats
Landskrona Direkt har talat med en av de boende på Nyhamn. Hyresgästen hävdar att han blivit lovad en båtplats.
Det finns inskrivet att varje lägenhet kommer att ha rätt till en båtplats i en marina på Nyhamn. Exakt var den kommer att ligga var dock inte bestämt när jag flyttade in, säger hyresgästen som vill vara anonym.

Hyresgästen är besviken på de många turerna i ärendet.
Jag är mycket nöjd med mitt boende och har inget att klaga på. Däremot är det tråkigt att det blivit politiskt schabbel om frågan. Att marinan byggs fällde inte avgörandet till att jag flyttade hit men det har definitivt stor betydelse. Det är mer än halva grejen att vi får en marina i Nyhamn, avslutar hyresgästen.

Relaterade artiklar:

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser