Annons

Ungdomscentrat Plantan

Trots en mindre lyckad start hoppas avdelningschef Håkan Persson vid Fritid- och kulturförvaltningen att ungdomscentrat Plantan skall kunna slå upp sin portar före årsskiftet.
Jag måste erkänna att vi kanske varit lite för naiva och därför drabbats av en hel del missförstånd under resans gång, förklarar han och visar runt i de tidigare affärslokalerna som väckt upp heta känslor bland kringboende.
Bakgrunden är den att satsningen kom något slarvigt att kallas för
ungdomsgård, vilket aldrig varit aktuellt.
– Här skall inte finns biljardbord och skateboardramper, här skall
arrangeras kurser och inspirationsdagar för ungdomsledare,
förtydligar Håkan Persson och tillägger att satsningen vänder sig till aktiva ungdomsledare för att stimulera återväxt och utveckling.
Ledare inom föreningslivet är oerhört betydelsefulla och den här
satsningen är till för att både höja kvalitén och locka fler till att ta ett
ledaransvar.

Fritid- och kulturförvaltningens ungdomssatsning är uppdelad i två
huvudområde. Det första handlar om en prova-på aktivitet som vänder sig till barn upp till 13 år. Den verksamheten väntas komma i gång i januari nästa år som ett led i ungkulturåret 2007.
– Här vill vi att ungdomarna provar olika aktiviteter, det kan handa om
judo, fotboll, innebandy, ja allt som stans rika föreningsliv kan erbjuda,

förklarar Håkan Persson och för varje aktivitet som man testar stämplas ett prova på kort.
– När kortet är fullt kan man sedan välja vilken förening man vill vara med i och då svarar vi för första årets medlemsavgift.
Den andra satsningen, ungdomscentrat, vänder sig till äldre ungdomar och då främst de som redan är föreningsaktiva.
Ungdomscentrat skall fungera som en mötesplats och inspirationskälla, förklarar Håkan Persson och berättar att man här samarbetar med innebandyklubben Falcons som kommer att ha sina lokaler i fastigheten som nu fått tillfället bygglov för att hysa de planerade aktiviteterna.
För att undanröja missförstånden har man också tillskrivit fastighetsägarna och ytterligare informationsträffar kommer att hållas.
– Vi är självklart väldigt angelägna om att det skall bli rätt från början
och från vår sida skall vi göra vad vi kan för att förbättra informationen så att vi slipper onödiga missförstånd,
betonar Håkan Persson och redan är man i gång med arbetet att anställa två projektledare, föreningsstödjare, som skall hålla i de olika aktiviteterna.
Det finns liknande verksamheter i andra kommuner, både i Sverige och utomlands, och vi planerar en utställning på museet för att visa vad man kan göra när det gäller kreativt ungdomsarbete, avslutar han och hoppas att en förbättrad kontakt skall undanröja tidigare missförstånd.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser