Annons

BoStaden och kommunen satsar på trygg boendemiljö

En trygg boendemiljö är en av de viktigaste frågorna för Landskronaborna. Därför genomför nu tongivande fastighetsföretag tillsammans med Landskrona Kommun en unik satsning på att skapa en trygg boendemiljö genom åtgärder på byggnader, parker och gator i centrala Landskrona. Fastighetsägare i föreningen BoStaden och Landskrona Kommun kommer under två år att arbeta gemensamt för att öka tryggheten i boendemiljön i Landskrona centrum och att minska antalet anmälda brott i kategorier såsom inbrott, överfall och skadegörelse med upp till 20 %. Metoden för projektet har prövats framgångsrikt i flera stadsdelar i Göteborg och används nu även i Stockholm och Malmö. Trygghetsprojektet i Landskrona är dock unikt eftersom detta är första gången det genomförs i hela de centrala delarna av en stad. Det är dessutom första gången en kommun arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägarna på detta sätt.

Kommuninnevånarna kommer att få ge sin bild av tryggheten i Landskrona i en stor löpande enkätundersökning vars första del går ut till hushållen under oktober månad och som följs upp med ytterligare enkäter och djupintervjuer under projekttiden.

Annons
 

Fastighetsägare med nästan 6.000 lägenheter inom BoStaden kommer inom en tvåårsperiod att genomföra åtgärder för att trygghetscertifiera samtliga sina fastigheter. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas preliminärt uppgå till mellan 50 och 100 miljoner kronor. För största möjliga effekt deltar Landskrona Kommun i projektledningen för att även bereda möjlighet för samtliga övriga fastighetsägare i Landskrona att delta i projektet. Med utgångspunkt från undersökningen kommer Landskrona Kommun i samarbete med fastighetsägarna att genomföra åtgärder i park- och gatumiljöer, trafikbestämmelser med mera för att öka tryggheten i miljöerna runt fastigheterna.

– Området det rör sig om sträcker sig söder och väster om österleden upp till hamnen, söder om Föreningsgatan och öster om Eriksgatan och upp till kassakroken, säger kommunstrateg Jan Nilson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser