Annons

Folkpartiet presenterade valmanifest

Idag presenterade Folkpartiet sitt lokala valmanifest.
– Vi har lagt tyngden på skolan, jobben och tryggheten, sade folkpartiets förstanamn, Torkild Strandberg på måndagseftermiddagen.
I 41 punkter har man listat vad man vill genomföra.
– Det är målsättningar vi satt upp. Somliga går att genomföra ganska omgående om vi kommer till makten, andra kan ta längre tid.
På frågan hur allt ska finansieras är Torkild snabb att svara.
– Det ligger innanför de ramar vi har idag. Om inget oförutsett inträffar så anser vi att skatten ska vara den samma under kommande mandatperiod.

I fråga om skolan så har Folkpartiet en del nyheter som blir aktuella om Alliansen får majoritet.
– Vi vill bland annat erbjuda alla elever och föräldrar skriftliga omdömen redan efter årskurs ett. Men det ska vara frivilligt, säger Strandberg och tar ett annat exempel.
– Vi vill även införa ett läxhjälpsprojekt för de som vill. Det betyder att de som av en eller annan anledning inte kan eller vill göra läxan hemma, ska kunna göra den på skolan.

Annons
 

Strandberg är också kritisk till skolpolitiken och skyller denna för att så många elever har dåliga läs- och räknekunskaper när de slutar grundskolan.
– Lärarna har i dagens skola berövats sina kunskaper att lära ut. De som utbildar sig till lågstadielärare får inte lära sig att lära ut läsning och matematik och det är katastrofalt. I dagens skola häller man på lärarna att syssla med andra uppgifter. Vi tycker att lärarna ska vara på skolan för att lära ut och inte en massa annat. Här ser jag en tung ideologisk skillnad i jämförelse med socialdemokraterna.

På valmanifestets framsida står det ”Landskrona kan”. Tidigare i år ställde partiet ett flertal frågor under samma rubrik på webben och i direktreklam till hushållen.

Har svaren på frågorna påverkat manifestet?
– Vi tog upp de frågor vi tyckte var viktiga och lyssnat på svaren, säger Torkild och fortsätter.
– Säkerligen har någon fråga till och med påverkat oss även om jag inte kan ta något konkret exempel just nu.

Avslutningsvis kommenterar Strandberg den senaste tidens turbulens i partiet.
– Det som hände har påverkat oss alla och jag är mycket upprörd. Samtidigt är jag stolt över vårt taktfasta och snabba agerande i frågan. Men skadan är klart påfrestande, avslutar folkpartisten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser