Annons

Socialdemokraterna presenterade handlingsprogram Socialdemokraternas handlingsprogram klart

På tisdagen presenterade Socialdemokraterna i Landskrona sitt kommunalpolitiska handlingsprogram. I detta beskrivs vad Socialdemokraterna kommer att genomföra under nästa mandatperiod, om väljarna förnyar sitt förtroende. Handlingsprogrammet består av åtta områden med 36 konkreta punkter.
– Allt ligger under devisen arbete, välfärd och trygghet, säger Niklas Karlsson (s) och förklarar.
– Har alla jobb så skapas välfärd vilket i sin tur ger trygghet i livets alla skeden. Det handlar inte bara om att vara trygg på stan. Man ska ha en tryggad skolgång, vård, äldreomsorg och mycket annat.

Handlingsprogrammet innehåller 36 mer eller mindre konkreta löften. Bland de konkreta vallöftena märks en fortsatt satsning på äldreomsorgen som bland annat innebär byggandet av ett nytt äldreboende på Västra Fäladen.
– På riksplanet har socialdemokraterna utlovat 100 000 nya platser på äldreboende över en period på tio år och för Landskronas vidkommande handlar det om 400 nya platser av vilka vi förhoppningsvis bygger några redan nästa år. Det kommer att uppföras ett äldreboende utmed Helsingborgsvägen där växthusen låg tidigare. Strax norr om detta kommer även ett större Coop-varuhus att uppföras, förklarade Niklas Karlsson.
– Vi har redan satt undan 45 miljoner för bygget och dessutom vill vi gärna få olika byggherrar intresserade av att bygga seniorboende i kommunen, poängterade han och betonade vikten av arbete som en grund för välfärden.

Annons
 

När det gäller trygghetsfrågorna så betonar socialdemokraterna betydelsen av såväl förebyggande som brottsbekämpande åtgärder.
– Det är oerhört viktigt med förebyggande insatser och därför ger vi mer pengar till skolan så att man kan satsa på ungdomsgårdar också i kommunens ytterområde. Vidare kommer två nya ungdomsgårdar med inriktning mot föreningslivet att öppna inom kort, förklarade han och betonade vikten av en avgiftsfri skola som är lika för alla.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser