Annons

Läsarna: Torkild ska styra!

Under tisdagen ställde vi frågan om vem våra läsare ville se som kommunstyrelsens ordförande den kommande mandatperioden. Tyvärr attackerades ”pollen” och då resultatet blev grovt missvisande valde vi att vid 20.30-tiden plocka ner den.

Efter en drygt timme på nätet gjordes den första attacken. Från en och samma IP-adress kom inte mindre än 180 svar i rad på Sverigedemokraterna. För ge en någorlunda rättvisande bild togs 179 av dessa bort. Under rubriken ”Fusk!”, klargjorde vi vad som inträffat och lät webbfrågan ligga kvar. Dock med uppmaningen att skulle fusket/missbruket fortsätta skulle vi också plocka ner undersökningen.

Annons
 

Webbfrågan var aldrig menad som någon vetenskaplig undersökning, däremot hoppades vi kunna visa åt vilket håll de politiska vindarna blåser Landskrona. Tendenser hann vi få – mer om detta senare.

Vi var klart medvetna om att det skulle kunna gå att ”fuska” och avlägga mer än en röst. Naivt måhända, men vi trodde alla var intresserade av en så rättvis bild som möjligt. Det fanns dock ett fåtal som roade sig med att rösta en ofantlig massa gånger. Fram till klockan 17 hade inga större attacker gjorts förutom förstnämnda. Under kvällen följde vi sedan resultaten och när det vid 19.30-tiden trillade in 400 röster på Sverigedemokraterna från samma IP under ett par minuters tid tyckte vi att det fick vara nog. Vid en genomgång av loggfilerna framkom att det dessutom finns en IP-adress som lagt cirka 80 röster på Folkpartiet samt en som lagt ett 70-tal på Socialdemokraterna. Båda under mycket kort tid.

Varför gjorde vi inte mer för att detta inte skulle kunna inträffa?
– Vi valde att låta samma IP-nummer få chansen att rösta mer än en gång, av den enkla anledning att vissa arbetsplatser har fast IP. Det innebär att mer än en person på samma IP-adress/arbetsplats har chansen att avlägga en röst. Flertalet av våra läsare går in på sidan från sin arbetsplats. En annan förklaring är bristande serverstöd.

Landskrona Direkt når långtifrån alla röstberättigade i Landskrona, inte heller kan man säga att våra läsare är ett tvärsnitt av befolkningen i kommunen. Detta till trots och med ovannämnda i bakfickan framkom dock en tendens om vem våra läsare helst ser som kommunstyrelsens nästa ordförande.

När 200 röster inkommit såg fördelningen ut enligt följande:

Torkild Strandberg (fp) 43%
Niklas Karlsson (s) 30 %
Thord Lindblom (sd) 9 %
Alinda Zimmander (v) 8 %
Tutti Johansson Falk 7 %
Erika Nilsson (c) 2 %
Kjell Schöld (mp) 1 %
Åke Rahlén (kd) 0 %
Olle Johansson (spi) 0%

När webbfrågan plockades ner efter kvällens attacker vid halvniotiden, då hela 1544 röster avlagts, såg det ut enligt följande:

Thord Lindblom (sd) 36,8 %
Torkild Strandberg (fp) 32.3 %
Niklas Karlsson (s) 23,4 %
Tutti Johansson Falk 4,7 %
Alinda Zimmander (v) 1,8 %
Erika Nilsson (c) 0,7 %
Kjell Schöld (mp) 0,1 %
Olle Johansson (spi) 0,1 %
Åke Rahlén (kd) 0,1 %

Mer trovärdigt var det när 500 röster inkommit och fördelningen såg ut enligt följande:

Torkild Strandberg (fp) 44 %
Niklas Karlsson (s) 31 %
Thord Lindblom (sd) 11,5 %
Tutti Johansson Falk 7,5 %
Alinda Zimmander (v) 4 %
Erika Nilsson (c) 1 %
Kjell Schöld (mp) 0,5 %
Olle Johansson (spi) 0,5%
Åke Rahlén (kd) 0 %


När redaktionen stängde vid 17-snåret hade 800 röster avlagts. Fördelningen var då enligt följande:

Torkild Strandberg (fp) 43,1 %
Niklas Karlsson (s) 29,8 %
Thord Lindblom (sd) 15,3 %
Tutti Johansson Falk 7 %
Alinda Zimmander (v) 3,3 %
Erika Nilsson (c) 1 %
Kjell Schöld (mp) 0,3 %
Olle Johansson (spi) 0,1 %
Åke Rahlén (kd) 0,1 %

Kommentarer från politikerna

Vid bad Torkild Strandberg (fp) att kommentera siffrorna som de såg ut vid 17-tiden.
– Det känns ju oerhört smickrande, säger Strandberg.
– Får Folkpartiet en ledande roll i en borgerlig majoritet efter kommunalvalet så är jag beredd att överväga en eventuell ordförandepost i kommunstyrelsen. Jag vill dock inte lova något jag inte kan hålla.

Tutti Johansson Falk (m) vill inte lägga för stor vikt åt de låga siffrorna.
– Jag kan inte säga att det oroar mig så värst mycket med tanke på att man inte vet vilka som varit inne och röstat, säger moderaten.
– Det är inte heller konstigt att Torkilds siffror är så höga. Han är en utomordentligt duktig politiker. Hans riksdagsplats och post i justitieutskottet är också en bra plattform. Hade han suttit i jordbruksutskottet hade han med all säkerhet inte hörts lika mycket.

Thord Lindblom från Sverigedemokraterna inte bara tror, utan är övertygad om partiet kommer att öka i kommunfullmäktige.
– Vi hade 15-16 procent framåt eftermiddagen i er undersökning. Jag tror vi ligger på 25 procent. Vi kommer att gott och väl öka med 100 procent sett till senaste valet och därmed få tillsätta 10-12 mandat i fullmäktige, säger Lindblom och beklagar samtidigt att störningar skedde i webbfrågan.
Likväl som det kan ha varit någon sympatisör från oss så kan det ha varit någon som vill misskreditera oss.

Centerpartiets Erica Nilsson hoppas att partiet når in i fullmäktige.
Det är skillnad på att rösta på ett parti och vem som ska vara kommunstyrelsens ordförande. Det är ju en post som vi i ärlighetens namn inte kommer att nå. Jag hoppas dock att vi får fler röster än den procent vi fick av Landskrona Direkts läsare, kommenterar Erica Nilsson.

Kjell Schöld från Miljöpartiet är anhängare av Landskrona Direkt och är liksom vi fullt medveten om att stora grupper av väljarkåren inte nås av sidan.
– Jag har svårt att fästa någon större tilltro till siffrorna, utan att vara ofin. Precis som ni själv säger så når Landskrona Direkt inte hela väljarkåren. Att vi tillhör de mindre partierna är klart. Känner jag av vindarna rätt så tror jag nog att vi ska kunna utöka vårt mandat i fullmäktige med ytterligare ett eller två.

Kristdemokareternas Åke Rahlén hamnade trots flitigt motionerande i fullmäktige den gångna mandatperioden längst ner tillsammans med Olle Johansson från Sveriges pensionärers intresseparti.
Jag tror mycket det handlar om en kändisfaktor. Jag har själv inte varit med så länge i politiken. Torkild leder däremot kändisligan och har därmed också fått flest röster i er undersökning. Jag tror dock att de som röstade på oss under fjolåret ger oss förnyat förtroende. Vi har trots allt varit väldigt aktiva i fullmäktige.

Olle Johansson (spi) fick enbart 0,1% av rösterna men det är inget han hänger upp sig på.
– Den enda jag vill se som ordförande i kommunstyrelsen är Niklas Karlsson, säger Johansson.
Att partiet kommer att få fler röster i valet är han övertygad om.
– Vi har två mandat idag och jag hoppas att vi får behålla dom eller rent av ta något till. Vi har jobbat hårt under hela mandattiden och satsat mycket på kommande val.

Vi har under förmiddagen sökt Niklas Karlsson (s) och Alinda Zimmander (v) utan framgång.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser