Annons

Knappt hälften svarade på integrationsenkät Emelie Xen (närmast) är kommunstrateg inom integration och mångfald och presenterade en integrationsbarometer tillsammans med bland annat integrationsrådets ordförande Marita Larsson (s).

1 480 statistiskt utvalda landskronabor har fått tillfälle att svara på en enkät om integration i Landskrona. Det var dock bara 673 personer som kände sig manade att svara.
– Det är naturligtvis i lägsta laget men samtidigt ger svaren som kommit in en bild över hur det ser ut i Landskrona, säger Marita Larsson (s) ordförande i Integrationsrådet.

I och med det dåliga gensvaret föreslår Moderata kommunalrådet Tutti Johansson Falk att man avvecklar rådet. Ämnet i sig är dock viktigt enligt moderaten.
– Jag anser att de här frågorna är så viktiga att de skall ligga direkt under kommunstyrelsen och inte i ett integrationsråd utan befogenheter, menar Falk som därmed lämnar sin post i Integrationsrådet.

Annons
 

Resultatet av barometern visar att en majoritet, låt vara liten, är positivt inställda till ett mångkulturellt samhälle.
– Svaren vi fått var ungefär de vi väntade, men det ger oss samtidigt ett underlag att utgå ifrån vad gäller det fortsatta integrationsarbetet, förklarade Marita Larsson som reagerade på Tutti Johansson Falks avhopp med förvåning.
– Det är knappast något som gynnar integrationsarbetet.

Bland de områden som enkäten omfattade märks inställningen till mångfald och integration, invånarnas benägenhet att engagera sig i integrationsfrämjande handlingar. Attityder till diskriminering, inställningen till islam, för övrigt den enda religion som valts ut i enkäten.
Av svaren framgår att hela 74 procent av de tillfrågade anser att integrationen i kommunen fungerar dåligt och 73 procent föredrar att bo i område med låg andel personer med utländsk bakgrund.
– Det är siffror som vi tar med stort allvar och samtidigt betyder det att vi måste skärpa våra insatser, menar Marita Larsson och nämner ökade satsningar på kulturella mötesplatser som en åtgärd.
– Från vår sida har vi hela tiden betonat arbetet som den viktigaste insatsen för en lyckad integration och måste det till konkreta åtgärder, betonade Tutti Johansson Falk och fick medhåll av Marita Larsson.
– Arbetslinjen gäller även för vår del, det har vi visat inte minst genom satsningarna på arbete istället för bidrag och fler plusjobb i kommunen.

Integrationsbarometern kommer nu att analyseras och ligga till grund för det första integrationsarbetet. Men samtidigt ställde den uppenbarligen fler frågor än svar och i valrörelsen som nu börjar skjuta fart kommer integrationsfrågorna av allt att döma att få en framskjuten roll i den lokala debatten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser