Annons

Styrgrupp för Teknik College igång

Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har i samarbete med sina medlemskommuners Kom vux och kvalificerade yrkesutbildningar, Lernia, Malmö högskola, Teknikföretagen samt If Metall avdelning 50 ansökt hos industrikommittén i Stockholm om att bli godkänd som Skånes första Teknik College. Syftet är att säkra de tekniskt inriktade företagens behov av kvalificerad arbetskraft.

Huvudlokalisering för Teknik College Västra Skåne, som det kallas, blir Enoch Thulingymnasiet i Landskrona. Utbildningarna som kommer att ingå är industriprogrammet, nytt teknikprogram och delar av el-programmet på Enoch Thulingymnasiet. Utöver detta ingår även vuxenutbildningar och högre utbildningar inom Teknik College.

Annons
 

En styrgrupp för Teknik College Västra Skåne är nu igång. Ordförande är Bo Wikström, NM Spintronics AB i Landskrona. Övriga ledamöter är Magnus Edelberg, Rostfria Svetsmekano i Landskrona, Michelle Landin, Haldex Brake Products, Kai Savolainen, Faiveley Transport Nordic AB i Landskrona, Jan-Erik Nilsson, AB Tetra Pak i Lund, Jan Svensson, IF Metall, Björn Åhlander, Teknikföretagen, Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund, Thora Skuladottir, Enoch Thulingymnasiet i Landskrona, Mikael Olsson, Lernia, Jörgen Aal-Flood, Lernia, Jörgen Ivarsson, Malmö högskola samt Kajsa Theander, Komvux i Landskrona.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser