Annons

Statlig satsning på gymnasieförbundet

Myndigheten för skolutveckling har beslutat om att till 17 kommuner fördela statliga pengar för att anställa resurspersoner. Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har under tre år tilldelats medel för detta motsvarande 500 000 kronor årligen. Detta skall användas för att anställa två resurspersoner. Gymnasieförbundet kommer satsa motsvarande belopp.

Resurspersonerna kommer arbeta med och stödja elever med annat modersmål än svenska. I gymnasieförbundets fall handlar det i första hand om elever med modersmålen albanska eller bosniska/serbiska/kroatiska. Huvudplacering för dessa resurspersoner eller resurspedagoger kommer vara Elise Malmrosgymnasiet. Men de kommer att arbeta med elever från alla de sju gymnasieskolor som gymnasieförbundet har.

Annons
 

Resurspersonerna kommer komplettera undervisande lärare i klassrummet och som läxhjälp eller studiehandledning bl.a. i matematik. Resurspersonerna kommer nu att anställas. De skall ha akademisk utbildning gärna med någon form av pedagogiskt innehåll. De skall själva ha albanska eller bosniska/serbiska/kroatiska som sitt modersmål.
– Detta skall ses som en del i vår satsning att förbättra elevernas resultat i gymnasieskolan. Vårt mål är att andelen elever som når gymnasieexamen skall var på minst rikssnittet, säger utbildningsdirektör Tomas Johansson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser