Annons

Det har vid ett par tillfälle i sommar i Landskrona Posten rapporterats om kränkningar mot Blåjackorna. Senast händelsen rör två Blåjackor som ska ha blivit i puttade i vattnet vid Cement. Kommunstrateg Annicka Wågsäter kallar det i onsdagens tidningen för bus och väljer att inte polisanmäla. Detta är något som upprör många landskronabor. Inte minst riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiet Landskrona Torkild Strandberg och ordförande för moderaterna Landskrona Kjartan Magnusson rasar över det inträffade.
– Bus eller inte, vi måste ha en nolltolerans gällande våld och kränkningar. Vi kan inte ha en godtycklig bedömningsnivå på vad som är våld eller kränkning som innebär att ungdomarna inte kan se var gränserna går och som i förlängningen gör att bedömningarna blir ytterst godtyckliga, säger Magnusson och menar att detta undangräver Blåjackornas auktoritet när man inte tydligt markerar vid sådana här incidenter.

Att kasta någon i hamnen är inget annat än ett brott, och brott ska alltid polisanmälas. Det är genom att kalla brott för bus, som vi fått unga som inte förstår att skilja mellan rätt och fel. Jag är både förvånad och upprörd över att man valt att inte polisanmäla att två s.k. Blåjackor kastats i vattnet på badplatsen Cement, säger Torkild
Strandberg och fortsätter,
Killarna måste stoppas, förstå allvaret i vad de håller på med och att detta inte är någon lek. En polisanmälan kan bidra till att de förstår att myndigheterna menar allvar och att deras handlande leder till konsekvenser. Så länge myndigheterna inte agerar, kan leken fortsätta på skötsamma medborgares bekostnad.

Annons
 

De båda politikerna är inne på samma linje och kräver att kommunstrateg Wågsäter är den som ska göra en polisanmälan på det inträffade eller i hennes frånvaro någon annan tjänsteman med arbetsgivaransvar.
Det är dags att sätta tydliga gränser och tala om för dessa ungdomar vilka regler och värderingar det är som gäller. Jag förutsätter att Annicka Wågsäter tar till sig detta och ser till att en polisanmälan görs omgående gällande kränkning, vilket det definitivt är tal om här. Nu måste vi ta problemen på allvar och hantera saker och ting på rätt sätt.
Det är nolltolerans som skall gälla och inget daltande
, dundrar Magnusson.

Landskrona Direkt har försökt nå Annicka Wågsäter för en kommentar men hon är liksom många andra i dessa dagar är på semester.

Hur kommer det sig att politikerna själva inte gör en polisanmälan?
För att svara på det krävs ett väldigt långt svar, säger Strandberg och talar om Blåjackornas befogenheter, vilket regelverk som styr dessa tjänster, om skyldigheten att sprida vuxenvärldens normer, om att vara förebilder samt det faktum att han själv befunnit sig i Stockholm när rapporterna om incidenterna kommit.
Det här är ett arbetsgivaransvar helt enkelt. Om de drabbade inte själv vågar, kan eller vill, så måste arbetsgivaren, det vill säga kommunen i det här fallet, gå in och markera och göra en polisanmälan på det inträffade, anser Strandberg som menar att brottet är grovt.

Kjartan Magnusson säger först att det skulle dra ett löjets skimmer över det hela om han som politiker gjorde anmälan men ändrar sig under samtalets gång.
– Skulle kommunen inte göra en anmälan så får vi ta i övervägande att själva göra detta.

Några problem med att identifiera ligisterna lär det inte vara, då såväl Annicka Wågsäter som personal från Blåjackorna pratat med dessa efter händelsen.

Avslutningsvis har ni själva tagit ett dopp på Cement i år.
Nej, faktiskt inte, jag har pool hemma i huset, säger Magnusson medan Strandberg trivs på pirarmen.
Det kan du ge dig på. Några oroligheter har jag dock inte personligen sett, däremot är det många som kommit fram till mig och berättat om incidenter som sker på platsen. Det är pyton att vi ska slösa tid på sådant här. Bad ska vara lustfyllt och roligt.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser