Annons

Satsning på ungas fritid i Landskrona

Två projekt i centrala Landskrona får stöd från Ungdomsstyrelsen för sitt arbete med att skapa goda uppväxtvillkor för unga.

Landskrona BoIS har beviljats 250 000 kronor och ungdomshuset Nova 186 000 kronor av Ungdomsstyrelsen för att utveckla förebyggande och främjande insatser för unga i Landskrona.

Annons
 

BoIS använder fotboll som en metod för att skapa delaktighet och integration genom att engagera barn, unga och föräldrar i ett gemensamt projekt – BoIS i Centrum.
– Genom stödet till Landskrona BoIS vill vi stärka en verksamhet som redan visat goda resultat. Det här är ingen vanlig fotbollsträning, utan en social insats. Med den nya satsningen ska klubben också rikta sig till ungdomar från 13 år och uppåt, säger Barbro Kristiansson, handläggare på Ungdomsstyrelsen.
– Vi kommer att använda pengarna till att utveckla verksamheten. Vi vill bli bättre på att följa upp de som inte fortsätter att spela aktivt. Här vill vi hitta bättre samarbetsformer med såväl skolan som Nova, säger Bernt Lindgren, ungdomsansvarig i Landskrona BoIS.
Lindgren gläds av förståliga skäl åt kassatillskottet och ser nu att BoIS i Centrum kan fortsätta, åtminstone en period till. Det treåriga projektet löper annars ut i höst.
Nu kan man säga att projektet är finansierat ett år till, säger Lindgren.

Ungdomshuset Nova får stöd för att utveckla kulturaktiviteter för unga i området. Under hösten ska de använda teater som metod för att ge unga tillfälle att reflektera och uttrycka sig. Under namnet ” Vi ska visa hela världen” ska ungdomar genom värderingsövningar jobba fram en pjäs med dans och musik. För de som vill vara med utan att stå på scen finns möjlighet att istället jobba med ljud, ljus, kostym eller scenografi. Projektet vänder sig till unga 13-20 år och startar med ett läger i september.
På Nova har de en väl utvecklad metod som går ut på att fältassistenterna först skapar relationer till de unga innan de startar aktiviteter. Nu vill de gå vidare och ge unga möjlighet till ett nytt fritidsintresse, samtidigt som de på ett kreativt sätt arbetar med mångfaldsfrågor, säger Barbro Kristiansson.

Pengarna till de två projekten kommer främst att gå till personal, kompetensutveckling, läger och utvärdering.

Ungdomsstyrelsen har fått ett uppdrag att stödja förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser för att främja goda uppväxtvillkor för unga. Det är från denna satsning som projekten har fått stöd. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt utsatta områden.
Målet är att främja ungas uppväxtvillkor och därigenom öka deras känsla av sammanhang och chanser att vara delaktiga i samhället, avslutar Barbro Kristiansson.

FAKTA
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete
Du kan läsa mer om Ungdomsstyrelsen på www.ungdomsstyrelsen.se
.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser