Annons


Marknär AB, dotterbolag till Invest in Landskrona AB, har nyligen överlåtit fastigheten Silverängen 2 till Hasselparken i Landskrona AB. Köpeskillingen är 10 milj kronor.
Fastigheten, som är belägen på Norrestadsområdet, inrymmer lokaler för Elise Malmrosgymnasiet, gymnasiets särskola (f.d. Emaljskolan) samt Karlslundsskolan. Vidare ingår den s.k. Blå Hallen (f.d. AmuGruppens industriutbildningslokaler), vilken tidvis använts för fritidsändamål.
Bakom den nye fastighetsägaren, Hasselparken i Landskrona AB, står Bygg Bra Holding AB, Malmö, som har för avsikt att konvertera byggnaderna till bostäder efter hand som skolverksamheten flyttas till andra lokaler.
Med denna försäljning har Marknär avyttrat den sista av de fastigheter som dåvarande ägaren Utvecklingsstiftelsen beslöt i anledning av en omorganisation, där den operativa delen överfördes till Invest in Landskrona.
Marknär har tidigare under år 2005 avyttrat fastigheten Bollspelaren 1 på Företags-parken Kronan till den verksamhet livsmedelsföretaget Oatly där skall bedriva. Med dessa försäljningar återstår endast industrimark på Kronan av Marknärs ursprungliga anläggningstillgångar.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser