Annons

Torkild Strandberg: Tack för brevet!

– Jag välkomnar att de sju företagsledarna fortsätter att bearbeta Landskrona kommuns politikska ledning. Det säger Folkpartiets ordförande, Torkild Strandberg, med anledning av det nya brev som skickats till fullmäktiges ledamöter. – Jag tycker det är anmärkningsvärt att majoriteten i kommunen inte tar tillvara det engagemang som företagsledarna visar. – Från Folkpartiets sida har vi efter det första brevet fört samtal med företrädare för gruppen. Dessa samtal har varit givande och vi betraktar dem som början på en dialog och fröet till ett samarbete. – Gruppens förslag om ett utvecklingsråd är intressant. Jag är öppen för alla initiativ som breddar diskussionen och ansvarstagandet för Landskrona. Allt för länge har det varit för tyst i samtalet om Landskrona. Ett utvecklingsråd skulle kunna formalisera och institutionalisera ansvarstagandet för och utvecklingen av Landskrona. – Inrättas någon form av utvecklingsråd är det dock viktigt att det skogas i andra institutioner ger sig ha Landskronas framtid på agendan. Vi kan inte ha hur många organisationer som helst som mer eller mindre har samma uppgift, avslutar Strandberg.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser