Annons

Säkrare skolväg till Västervångskolan

Som Landskrona Direkt tidigare skrivit så har det periodvis rått en kaotisk trafiksituationen på Exercisgatan mellan BK Frams klubbstuga och ner till Västervångskolan. En skolväg många elever och föräldrar regerat skarpt på. Skolledning, såväl som kommunens trafik-/gatutekniker Birthe Bunke har fått motta upprörda samtal från föräldrar. Något man tagit till sig, och nu ska vägsträckan åtgärdas och det redan innan skolstart. – Vi hoppas åtminstone det. Målsättningen är att allt ska vara klart innan skolstart. Nu är det sommar och semestertider men jag ska imorgon (läs idag) träffa representanter för entreprenören och vi ska på plats gå igenom vad som ska göras, säger Birthe Bunke till Landskrona Direkt. – Jag har själv hela tiden hävdat att det är en tidsfråga innan olyckan är framme, säger skolans rektor Peter Andersson som legat på kommunen för att snabbt få en lösning till stånd. – Det är skönt att det också funnits föräldrar som engagerat sig i frågan, det har antagligen skynda på processen, menar han. För att nu få till en säkrare skolväg kommer gång- och cykelvägen att breddas rejält. – Gång- och cykelbanan kommer att bli fyra meter bred, dessutom kommer den att ligga lite högre i nivå än vägbanan, berättar Bunke som också har löst problemet för hur man ska slippa bilar som korsar ungdomarnas väg vid parkering. – Intill fotbollsplanen (Exans c-plan) kommer det skapas en grusad parkeringsplats med plats för 15 bilar. Dessutom kommer det att bli förbjudet att köra in på gårdsgatan framför skolan. Endast nyttotrafik kommer att få köra där och den kan skolan styra så att den inte behöver komma samtidigt som eleverna. Lärare och andra som parkerat framför skolan får helt enkelt finna sig i att parkera på skolans stora parkering. Denna kommer också att ses över och buskage att klippas ner, berättar Bunke. Några större summor har inte funnits avsatta i årets budget hos Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen för att säkra skolvägen, detta till trots görs det nu. – Det handlar naturligtvis om elevernas trafiksäkerhet och det är sådant vi måste ta på allvar, avslutar Bunke.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser