Annons

Niklas Karlsson svarar på kritik från företagsledare

Med anledning den kritik mot kommunen som sju företagsledare delade ut via ett brev till media har nu kommunalråd Niklas Karlsson (s) svarat och han håller till stora delar med om vad som behöver ske för att Landskrona ska få en högre status.

– De sju menar att vi måste satsa mer på attraktivt boende och hitta möjligheter för sådana exploateringar. Jag delar den uppfattningen. Landskrona behöver mer attraktivt boende i attraktiva områden. Nyhamnsprojektet är ett sådant tydligt exempel som startats under den senaste mandatperioden. Men det är inte tillräckligt, säger Karlsson och fortsätter.
– Jag och socialdemokraterna har under ett par års tid diskuterat möjligheter till boende vid gamla järnvägsområdet. Till skillnad från förslagsställarna ser vi en möjlighet att bygga 800 nya attraktiva bostäder.

Annons
 

Kommunalrådet ser också ljust på framtiden då han hittar politisk enighet över blockgränserna.
– Vi är också glada att folkpartiet äntligen tycks ha bytt fot. Från att konsekvent röstat emot attraktivt boende i Landskrona – Nyhamnsprojektet senast i raden – förespråkar man nu just detta. Det bådar gott för framtiden.

Att Socialdemokraterna inte skulle ha varit på bettet tidigare förnekar Karlsson bestämt.
– Efter valet 2002 försökte vi socialdemokrater hitta ett blocköverskridande samarbete, först med folkpartiet, sen med moderaterna. Vid 25 olika tillfällen bjöd vi in till förhandlingar för en sådan lösning, säger han och fortsätter på ett bredare tema.
– Vi socialdemokrater föreslog 2004 kommunfullmäktige att anta ett utvecklingsprogram, eller strategi om man så vill, för Landskrona fram till 2015 – det så kallade Landskrona 2000+. I detta identifierar vi fem värden att satsa på, med särskild tonvikt på (1) attraktivt boende, (2) högre utbildning och (3) sysselsättning. Just det som förslagsställarna också förslår. Dessa värden är i sig nödvändiga och förutsätter varandra. Sysselsättning för att göra människor självförsörjande, högre utbildning för att öka människors möjlighet att få jobb och attraktivt boende för att få nya människor att flytta till Landskrona.

Karlsson avslutar och ser fram emot gemensamma krafttag.
– Det är med tillfredställelse jag läser om näringslivsdirektörernas förslag och folkpartiets nya uppfattning. Tillsammans kan vi ge Landskrona det omdöme i omvärlden som Landskrona förtjänar. Jag och socialdemokraterna ser fram emot gemensamma krafttag.

Relaterade artiklar:

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser