Annons

Ung förening visade upp sig

Nyligen hade Akrobatik IF terminsavslutning och samtidigt passade föreningen på att fira 5-årsjubileum.

Trots föreningens relativa ungdom deltar man med ett Handslaget-projekt. Föreningen samarbetar här med Albanoskolan, Asmundtorpsskola och Härslövsskola.
– Vi vill med projektet sprida rörelseglädje och stöd till skolan och till barn som vägrar sitta still, säger man från föreningen.

Annons
 


FAKTA HANDSLAGET
Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen som ”Ett handslag med idrotten”, men kallas i dagligt tal för Handslaget.
Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Åtgärder skall bland annat vidtas för att erbjuda barn och ungdomar, som idag inte deltar i idrottsverksamhet, lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter. Vidare skall förutsättningar skapas för att flickor skall kunna utöva idrott på det sätt de själva önskar. Idrottsföreningar skall uppmuntras att i nära samarbete med skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet i olika former.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser