Annons

Allt fler gymnasieelever får högskolebehörighet

Gymnasieförbundets direktion fastställde i onsdags förbundets
kvalitetsredovisning för 2005. Av redovisningen framgår bland annat att antalet gymnasieelever var 1805 stycken förra året. 2003 var motsvarande siffra 1575.

Datortätheten har ökat inom gymnasieförbundet. Mellan 2004 till 2005 ökade antalet elevdatorer med 233 stycken och var vid årets slut totalt sett 699 stycken. 2005 gick det 2,7 elever per dator.

Annons
 

Elevresultaten förbättrades även. 2005 nådde 86 procent av eleverna grundläggande högskolebehörighet (godkända i 90% av kurserna). 2002 nådde 77 procent av eleverna detta.
– Kvalitetsredovisningen visar på flera punkter en glädjande utveckling
för gymnasieförbundets sju skolor. Fler elever men också bättre resultat för eleverna,
säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör för
gymnasieförbundet”

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser