Annons

Torkild Strandberg, ordförande i Folkpartiet i Landskrona, är den förste kommunfullmäktigepolitiker som välkomnar de sju företagsledarnas initiativ och brev.

I ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen med rubriken ”Ett utmärkt initiativ” skriver han;
Debatten har i Landskrona alltför länge varit alltför enkelspårig. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att ett antal ”icke-politiker” och representanter för det som brukar kallas det civila samhället hyser ett så djupgående engagemang för vår stad. Jag hoppas att detta kan bli startskottet på en bra och ärlig debatt om hur vi långsiktigt vill utveckla och förändra Landskrona.

Annons
 

Strandberg fortsätter med att berömma gruppens noggranna genomgång av situationen i Landskrona.
– Den ambitiösa och kvalificerade genomgång av läget som gruppen gjort sätter på ett mycket avslöjande vis ljuset på vår stads problem. Socialbidragsberoendet, dåliga resultat i skolan, arbetslösheten, en skev sammansättning av bostadsbeståndet och inte minst kriminaliteten är de signum som Landskrona idag bär. Analysen, som gruppen gör, att sammansättningen på bostadsmarknaden är ett av grundproblemen som måste lösas delar jag.

Folkpartisten tar åt sig av kritiken men är inte sen att dela ut en känga åt de styrande Socialdemkraterna.
Jag och mitt parti är beredda att ta den kritik vi förtjänar för Landskronas situation, men huvudansvaret måste placeras hos Landskronas socialdemokrati som inte förmått leda staden i en ny tid. Kommunens ledning har under en följd av år snarare förnekat problemen än gjort något åt dem, och i en lång rad kategorier intar nu Landskrona nationella bottenplaceringar.

– Folkpartiet är berett till samarbete för att lösa Landskronas problem. Inte minst med en grupp som denna. En ny kommunledning måste söka samarbeten utanför den traditionella politiska sfären för att lyckas. Jag bjuder idag in företrädare för gruppen bakom det opolitiska initiativet till en diskussion och dialog med Folkpartiet.

Relaterade artiklar:

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser