Annons

Lyckad bekämpning av bilbrott Bilinbrotten på Kasernplan har i det närmaste helt upphört sedan man satte upp kameror.

Krafttagen mot bilbrotten i Landskrona har givit bättre resultat än förväntat visar Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Tillsammans med Gävle är Landskrona bäst i landet på att få ner bilbrotten.
– Det här visar att det går att få ner brottsligheten genom träget brottsförebyggande arbete och rejäla satsningar, konstaterar kommunchefen Sergio Garay.

BRÅ visar i ett faktablad som publicerades på torsdagen skillnaden mellan faktisk brottslighet och förväntad brottslighet för 2005. Den förväntande brottsligheten i Gävle och Landskrona kommuner blev 43 % längre än förväntat.
Totalt i landet har bilstölder och stölder ur fordon minskat med 30 procent men det är stora regionala skillnader.

Annons
 

Enligt BRÅ påverkas stölderna ur bilar i första hand av åtgärder som polis tillsammans med anda kommunala aktörer gör.
Sedan två år har Landskrona kommun satsat resurser och kompetens på en mängd olika brottsförebyggande åtgärder. Bland annat med kameraövervakning vid parkeringar.

BRÅ ger Landskrona beröm och konstaterar att den positiva utvecklingen i Landskrona var särskilt påtaglig under de brottsintensiva vårmånaderna och den minskningen anser BRÅ beror på att polisen och de lokala brottsförebyggande arbetat effektivt och problemorienterat.
– Det är glädjande att se att våra åtgärder för att minska brottsligheten har fungerat. Vi har mycket kvar att göra, men det är viktigt att på vägen få se att det går att lyckas med brottsförebyggande arbete, avslutar Garay.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser