Annons

Socialdemokraterna vill ge mer till pensionärerna

Niklas Karlsson besökte på tisdagen PRO Fridhill och talade om socialdemokraternas arbete i kommunen för att skapa fler arbeten, förbättra vården och minska klyftorna i Landskrona.
– En av de viktigaste frågorna för socialdemokratin är att minska klyftorna i samhället. De sämst ställda ska prioriteras, säger Niklas Karlsson.

Idag finns i Landskrona en stor grupp pensionärer som lever på den lägsta acceptabla nivån, det vill säga 4 281 kronor i månaden. Detta är det så kallade förbehållsbeloppet, som bestäms genom en statlig norm. Det är en låg summa att leva på och med hänsyn till prisutvecklingen finns det, enligt Socialdemokraterna, goda skäl att höja nivån för kommunens invånare och lägga den högre än den statliga normen. Det kommer partiet att föreslå kommunfullmäktige. Nivån föreslås justeras upp till 4705 kronor per månad. Minst 1000 pensionärer och förtidspensionärer i Landskrona berörs och får mer pengar i plånboken.

Annons
 

– Vårt förslag innebär att de sämst ställda pensionärerna får 424 kronor mer att leva på per månad, säger Niklas Karlsson.

– Kommunens ekonomi går bra, så bra att vi har möjlighet att lägga oss över den statliga normen, för att se till att de sämst ställda pensionärerna i Landskrona får det bättre. De byggde en gång Sverige och Landskrona och vad kan vara mer angeläget än att de nu får en värdig levnadsnivå som pensionärer? avslutar Karlsson.

I en kommentar till förslaget säger Harry Nilsson, ordförande för PRO:s samorganisation:
– Satsningen är helt rätt. PRO har länge ansett att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna måste ges en höjning för att kompensera för prisökningarna. Förslaget innebär en höjning av motsvarande nästan tio procent för de sämst ställda pensionärerna. Det är rätt att prioritera denna grupp, inte minst ur fördelningspolitisk synvinkel.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser