Annons

Företagsklimatet i Landskrona har de gångna fyra åren sjunkit som en gråsten i Öresund, åtminstone om man ser till de mätningar som Svenskt Näringsliv gör. För fyra år sedan låg Landskrona på en 98:e plats bland landets 290 kommuner.I år har kommunen rasat till en 224:e plats (ifjol 211).

Detta till trots hävdar kommunledningen med kommunstyrelsens ordförande Niklas Karlsson och kommunchef Sergio Garay i ett pressmeddelande att ”Företagsklimaten i Landskrona har blivit bättre.”
Landskrona kommun har fått ett förbättrat sammanfattande omdöme från näringslivet lokalt än tidigare. Det betyder att det skett positiva förändringar som märks och att kommunen är på rätt väg med alla de åtgärder som har gjorts och görs för att skapa ett bättre företagsklimat, skriver man och konstaterar samtidigt att trots förbättringen faller Landskrona några placeringar.

Annons
 

Motsägelsefullt?
– Andra kommuner har kommit längre i sitt arbete men vi är på god väg, säger Sergio Garay på torsdagsförmiddagen och förklarar vidare.
Vi presenterade kommunens handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i september i fjol. I oktober gjordes undersökningen. Hade den gjorts idag är jag övertygad om att resultatet sett annorlunda ut.

Kommunledningen väljer att lyfta fram goda infrastrukturella faktorer.
Inom vissa områden hamnar Landskrona kommun högt. När det gäller vägnät, tåg och flygförbindelser samt Tele- och IT-nät kommer Landskrona på femte plats bland landets alla kommuner. Jämfört med fjolåret så får kommunen mer positiva omdömen från företaget när det gäller kommunens service och kommunens politiker och tjänstemän. Även tillgången till kompetent arbetskraft har fått lite mer positiva omdömen. Det är även något färre som tycker att det finns osund konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag. Däremot är något färre positiva till skolan än tidigare.

– Det tar tid att förändra ett företagsklimat, säger Sergio Garay.
Man får räkna med 2-3 år. Satsningar som till exempel pyttluncher, frukostträffar, företagsbesök och nya näringslivstidningen Landskrona Impuls tar tid innan de faller på plats. Först och främst är det två variabler vi måste bli bättre på. Vi måste jobba hårdare på att förbättra regelverket och att minska byråkratin. Dessutom måste attityden i organisationen och hos tjänstemännen bli bättre.

De här satsningar fortsätter tillsammans med ytterligare satsningar som kvinnligt företagarnätverk och högskole- och yrkesutbildningar anpassade efter det lokala näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Karlsson.
Sammanfattningsvis ser vi att våra satsningar ger resultat. Nu arbetar vi med att förenkla för kommunens företagare. Bland annat utarbetas nu ett antal så kallade tjänstegarantier, som kommer att underlätta för företagare i deras kontakt med kommunens tjänstemän. Dessa kommer att läggas fast till årsskiftet, avslutar Niklas Karlsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser